Hỗ trợ mua hàng

Hà Nội: 0936.236.855

0931.789.955

0904.673.696

024.3976.4028

Email: Kd@Thietbidienhanoi.vn

DANH MỤC SẢN PHẨM
207 sản phẩm (Tích chọn sp rồi nhấn So sánh)
Máng đèn Batten Innovation Comet 2 bóng/ 1,2m (SBO240) - 100 %
199.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn Batten Innovation Comet 1 bóng/ 1,2m (SBO140) - 100 %
124.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn Batten Innovation Comet 1 bóng/ 0,6m (SBO120) - 100 %
115.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn Batten Innovation Comet 1 bóng/ 1,2m (SBC140) - 100 %
116.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn Batten Innovation Comet 1 bóng/ 0,6m (SBC120) - 100 %
109.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn Batten Slimkit (Ballast điện tử) Comet 2 bóng/ 1,2m (SFBE240) - 100 %
147.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn Batten Slimkit (Ballast điện tử) Comet 1 bóng/ 0,6m (SFBE220) - 100 %
125.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn Batten Slimkit Comet 2 bóng/ 1,2m (SBBO240) - 100 %
195.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn Batten Slimkit Comet 2 bóng/ 1,2m (SFBO240) - 100 %
195.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn Batten Slimkit Comet 2 bóng/ 0,6m (SFBO220) - 100 %
167.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn Batten Slimkit Comet 1 bóng/ 1,2m (SBBO140) - 100 %
116.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn Batten Slimkit Comet 1 bóng/ 0,6m (SBBO120) - 100 %
108.500 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn Batten Slimkit Comet 1 bóng/ 1,2m (SFBO140) - 100 %
116.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn Batten Slimkit Comet 1 bóng/ 0,6m (SFBO120) - 100 %
108.500 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn Batten Standardkit Comet 2 bóng/ 1,2m (CFBO240) - 100 %
203.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn Batten Standardkit Comet 2 bóng/ 0,6m (CFBO220) - 100 %
180.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn Batten Standardkit Comet 1 bóng/ 1,2m (CFBO140) - 100 %
135.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn Batten Standardkit Comet 1 bóng/ 0,6m (CFBO120) - 100 %
129.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn Batten Comet 2 bóng/ 1,2m (CFBC240) - 100 %
201.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn Batten Comet 2 bóng/ 0,6m (CFBC220) - 100 %
167.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn Batten Comet 1 bóng/ 1,2m (CFBC140) - 100 %
122.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn Batten Comet 1 bóng/ 0,6m (CFBC120) - 100 %
112.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn tán quang ECO (lắp nổi) Comet 4 bóng/ 0,6m (CSR420/ET) - 100 %
785.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn tán quang ECO (lắp nổi) Comet 3 bóng/ 0,6m (CSR320/ET) - 100 %
659.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn tán quang ECO (lắp nổi) Comet 2 bóng/ 0,6m (CSR220/ET) - 100 %
486.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn tán quang ECO (lắp âm) Comet 4 bóng/ 0,6m (CFR420/ET) - 100 %
767.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn tán quang ECO (lắp âm) Comet 3 bóng/ 0,6m (CFR320/ET) - 100 %
649.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn tán quang ECO (lắp âm) Comet 2 bóng/ 0,6m (CFR220/ET) - 100 %
471.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn tán quang (lắp nổi) Comet 4 bóng/ 0,6m (CSR420/T) - 100 %
980.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn tán quang (lắp nổi) Comet 3 bóng/ 0,6m (CSR320/T) - 100 %
820.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn tán quang (lắp nổi) Comet 2 bóng/ 0,6m (CSR220/T) - 100 %
558.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn tán quang (lắp âm) Comet 4 bóng/ 0,6m (CFR420/T) - 100 %
954.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn tán quang (lắp âm) Comet 3 bóng/ 0,6m (CFR320/T) - 100 %
789.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn tán quang (lắp âm) Comet 2 bóng/ 0,6m (CFR220/T) - 100 %
555.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn tán quang ECO (lắp nổi) Comet 4 bóng/ 1,2m (CSR440/EC) - 100 %
1.185.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn tán quang ECO (lắp nổi) Comet 4 bóng/ 0,6m (CSR420/EC) - 100 %
830.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn tán quang ECO (lắp nổi) Comet 3 bóng/ 1,2m (CSR340/EC) - 100 %
1.083.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn tán quang ECO (lắp nổi) Comet 3 bóng/ 0,6m (CSR320/EC) - 100 %
700.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn tán quang ECO (lắp nổi) Comet 2 bóng/ 1,2m (CSR240/EC) - 100 %
684.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn tán quang ECO (lắp nổi) Comet 2 bóng/ 0,6m (CSR220/EC) - 100 %
480.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn tán quang ECO (lắp nổi) Comet 1 bóng/ 1,2m (CSR140/EC) - 100 %
450.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn tán quang ECO (lắp nổi) Comet 1 bóng/ 0,6m (CSR120/EC) - 100 %
320.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn tán quang ECO (lắp nổi) Comet 4 bóng/ 1,2m (CSR440/E) - 100 %
1.190.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn tán quang ECO (lắp nổi) Comet 4 bóng/ 0,6m (CSR420/E) - 100 %
769.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn tán quang ECO (lắp nổi) Comet 3 bóng/ 1,2m (CSR340/E) - 100 %
1.090.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn tán quang ECO (lắp nổi) Comet 3 bóng/ 0,6m (CSR320/E) - 100 %
679.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn tán quang ECO (lắp nổi) Comet 2 bóng/ 1,2m (CSR240/E) - 100 %
685.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn tán quang ECO (lắp nổi) Comet 2 bóng/ 0,6m (CSR220/E) - 100 %
480.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Thiết kế bởi HuraSoft