Hỗ trợ mua hàng

Hà Nội: 0936.236.855

0931.789.955

0904.673.696

024.3976.4028

Email: Kd@Thietbidienhanoi.vn

DANH MỤC SẢN PHẨM
207 sản phẩm (Tích chọn sp rồi nhấn So sánh)
Máng đèn tán quang kiểu ECO Comet 4 bóng/ 1,2m (CFR440/EC) - 100 %
1.159.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn tán quang kiểu ECO Comet 4 bóng/ 0,6m (CFR420/EC) - 100 %
780.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn tán quang kiểu ECO Comet 3 bóng/ 1,2m (CFR340/EC) - 100 %
979.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn tán quang kiểu ECO Comet 3 bóng/ 0,6m (CFR320/EC) - 100 %
670.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn tán quang kiểu ECO Comet 2 bóng/ 1,2m (CFR240/EC) - 100 %
610.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn tán quang kiểu ECO Comet 2 bóng/ 0,6m (CFR220/EC) - 100 %
446.500 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn tán quang kiểu ECO Comet 1 bóng/ 1,2m (CFR140/EC) - 100 %
422.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn tán quang kiểu ECO Comet 1 bóng/ 0,6m (CFR120/EC) - 100 %
300.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn tán quang ECO (lắp âm) Comet 4 bóng/ 1,2m (CFR440/E) - 100 %
1.165.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn tán quang ECO (lắp âm) Comet 4 bóng/ 0,6m (CFR420/E) - 100 %
707.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn tán quang ECO (lắp âm) Comet 3 bóng/ 1,2m (CFR340/E) - 100 %
982.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn tán quang ECO (lắp âm) Comet 3 bóng/ 0,6m (CFR320/E) - 100 %
618.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn tán quang ECO (lắp âm) Comet 2 bóng/ 1,2m (CFR240/E) - 100 %
612.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn tán quang ECO (lắp âm) Comet 2 bóng/ 0,6m (CFR220/E) - 100 %
444.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn tán quang ECO (lắp âm) Comet 1 bóng/ 1,2m (CFR140/E) - 100 %
423.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn tán quang ECO (lắp âm) Comet 1 bóng/ 0,6m (CFR120/E) - 100 %
288.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn tán quang (lắp nổi) Comet 4 bóng/ 1,2m (CSR440/C) - 100 %
1.235.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn tán quang (lắp nổi) Comet 4 bóng/ 0,6m (CSR420/C) - 100 %
902.500 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn tán quang (lắp nổi) Comet 3 bóng/ 1,2m (CSR340/C) - 100 %
1.102.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn tán quang (lắp nổi) Comet 3 bóng/ 0,6m (CSR320/C) - 100 %
760.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn tán quang (lắp nổi) Comet 2 bóng/ 1,2m (CSR240/C) - 100 %
665.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn tán quang (lắp nổi) Comet 2 bóng/ 0,6m (CSR220/C) - 100 %
503.500 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn tán quang (lắp nổi) Comet 1 bóng/ 1,2m (CSR140/C) - 100 %
522.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn tán quang (lắp nổi) Comet 1 bóng/ 0,6m (CSR120/C) - 100 %
380.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn tán quang (lắp nổi) Comet 4 bóng/ 1,2m (CSR440) - 100 %
1.315.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn tán quang (lắp nổi) Comet 4 bóng/ 0,6m (CSR420) - 100 %
903.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn tán quang (lắp nổi) Comet 3 bóng/ 1,2m (CSR340) - 100 %
1.133.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn tán quang (lắp nổi) Comet 3 bóng/ 0,6m (CSR320) - 100 %
763.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn tán quang (lắp nổi) Comet 2 bóng/ 1,2m (CSR240) - 100 %
685.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn tán quang (lắp nổi) Comet 2 bóng/ 0,6m (CSR220) - 100 %
532.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn tán quang (lắp nổi) Comet 1 bóng/ 1,2m (CSR140) - 100 %
524.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn tán quang (lắp nổi) Comet 1 bóng/ 0,6m (CSR120) - 100 %
353.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn tán quang kiểu PARABOL 4 bóng/ 1,2m (CFR440/C) - 100 %
1.235.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn tán quang kiểu PARABOL 4 bóng/ 0,6m (CFR420/C) - 100 %
902.500 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn tán quang kiểu PARABOL 3 bóng/ 1,2m (CFR340/C) - 100 %
1.102.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn tán quang kiểu PARABOL 3 bóng/ 0,6m (CFR320/C) - 100 %
717.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn tán quang kiểu PARABOL 2 bóng/ 1,2m (CFR240/C) - 100 %
665.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn tán quang kiểu PARABOL 2 bóng/ 0,6m (CFR220/C) - 100 %
503.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn tán quang kiểu PARABOL 1 bóng/ 1,2m (CFR140/C) - 100 %
552.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn tán quang kiểu PARABOL 1 bóng/ 0,6m (CFR120/C) - 100 %
342.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn tán quang (lắp âm) Comet 4 Bóng/1,2m (CFR440) - 100 %
1.290.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn tán quang (lắp âm) Comet 4 Bóng/0,6m (CFR420) - 100 %
886.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn tán quang (lắp âm) Comet 3 Bóng/1,2m (CFR340) - 100 %
1.111.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn tán quang (lắp âm) Comet 3 Bóng/0,6m (CFR320) - 100 %
749.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn tán quang (lắp âm) Comet 2 Bóng/1,2m (CFR240) - 100 %
672.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn tán quang (lắp âm) Comet 2 Bóng/0,6m (CFR220) - 100 %
522.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn tán quang (lắp âm) Comet 1 Bóng/1,2m (CFR140) - 100 %
514.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn tán quang (lắp âm) Comet 1 Bóng/0,6m (CFR120) - 100 %
346.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn tán quang (lắp âm) T5 Comet 4 Bóng/1,2m (CFR428/E) - 100 %
1.450.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn tán quang (lắp âm) T5 Comet 3 Bóng/1,2m (CFR328/E) - 100 %
1.150.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Thiết kế bởi HuraSoft