Hỗ trợ mua hàng

Hà Nội: 0936.236.855

0931.789.955

0904.611.166

024.3976.4028

Email: Kd@Thietbidienhanoi.vn

DANH MỤC SẢN PHẨM

Ổ cắm, công tắc

807 sản phẩm (Tích chọn sp rồi nhấn So sánh)
Hạt công tắc ổ cắm Comet CS1 đèn báo xanh (CS1NGN) - 100 %
14.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Hạt công tắc ổ cắm Comet CS1 nút nhấn chuông (CS1MBP) - 100 %
21.500 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Hạt công tắc ổ cắm Comet CS1 công tắc 2 cực 20A (CS1MD20) - 100 %
56.700 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Hạt công tắc ổ cắm Comet CS1 công tắc 2 chiều (CS1M) - 100 %
12.500 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Hạt công tắc ổ cắm Comet CS1 công tắc 1 chiều (CS1/1/2M) - 100 %
6.700 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Mặt công tắc ổ cắm CS1 (để âm tường) BG99/RB - 100 %
6.900 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Mặt công tắc ổ cắm CS1 (để âm tường vuông) AWF50 - 100 %
7.900 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Mặt công tắc ổ cắm CS1 (để nổi) CFMB1 - 100 %
7.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Mặt công tắc ổ cắm CS1 ổ cắm đôi 2 chấu + 2 lỗ (CS1U22) - 100 %
42.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Mặt công tắc ổ cắm CS1 ổ cắm đôi 2 chấu + 1 lỗ (CS1U21) - 100 %
42.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Mặt công tắc ổ cắm CS1 ổ cắm đơn 3 chấu + 2 lỗ (CS1U32) - 100 %
55.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Mặt công tắc ổ cắm CS1 ổ cắm đơn 3 chấu + 1 lỗ (CS1U31) - 100 %
47.500 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Mặt công tắc ổ cắm CS1 ổ cắm đôi 3 chấu (CS12U3) - 100 %
60.500 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Mặt công tắc ổ cắm CS1 ổ cắm đơn 3 chấu (CS1U3) - 100 %
37.500 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Mặt công tắc ổ cắm CS1 ổ cắm đơn 2 chấu + 2 lỗ (CS1U2) - 100 %
33.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Mặt công tắc ổ cắm CS1 ổ cắm đơn 2 chấu + 1 lỗ (CS1U1) - 100 %
33.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Mặt công tắc ổ cắm CS1 ổ cắm ba 2 chấu (CS13U) - 100 %
59.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Mặt công tắc ổ cắm CS1 ổ cắm đôi 2 chấu (CS12U) - 100 %
43.500 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Mặt công tắc ổ cắm CS1 ổ cắm đơn 2 chấu (CS1U) - 100 %
26.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Mặt công tắc ổ cắm CS1 mặt CB đen (CS11/HA) - 100 %
12.200 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Mặt công tắc ổ cắm CS1 lỗ MCB/2 cực (CS12/M) - 100 %
12.200 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Mặt công tắc ổ cắm CS1 lỗ MCB/1 cực (CS11/M) - 100 %
12.200 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Mặt công tắc ổ cắm CS1 mặt 6 lỗ (CS16) - 100 %
18.500 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Mặt công tắc ổ cắm CS1 mặt 5 lỗ (CS15) - 100 %
17.200 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Mặt công tắc ổ cắm CS1 mặt 4 lỗ (CS14) - 100 %
15.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Mặt công tắc ổ cắm CS1 mặt 3 lỗ (CS13) - 100 %
10.800 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Mặt công tắc ổ cắm CS1 mặt 2 lỗ (CS12) - 100 %
10.800 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Mặt công tắc ổ cắm CS1 mặt 1 lỗ (CS11) - 100 %
10.800 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Ổ cắm máy tính, Computer Socket  LS - Korea (LSV - CBNW) - 100 %
114.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Ổ cắm điện thoại , TEL Socket  LS - Korea (LSV - CBPW) - 100 %
59.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Ổ cắm tivi, TV Socket  LS - Korea ( LSV - CBTW ) - 100 %
46.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Hộp che mưa cho ổ cắm, Water Proof LS - Korea ( LSV - WPCW ) - 100 %
100.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Ổ cắm đôi, 2 gang Socket (Outlet) LS - Korea (LSV - OB2W + LSV - OP2W) - 100 %
90.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Ổ cắm đơn, 1 gang Socket (Outlet) LS - Korea (LSV - OB1W + LSV - OP1W) - 100 %
60.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Nút nhấn chuông cửa, Door bell Swich LS - Korea ( LSV-DBEW) - 100 %
53.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Đế nổi nhựa dùng cho S18/2727, S1825SN, S68G25N - ET 238 - 50 %
62.700 VND
31.350 VND
Chọn so sánh
Đế nổi nhựa đôi dùng cho kiểu S18, S186, S18C - CK157/D - 50 %
27.750 VND
13.875 VND
Chọn so sánh
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Thiết kế bởi HuraSoft