Hỗ trợ mua hàng

Hà Nội: 0936.236.855

0931.789.955

0904.611.166

024.3976.4028

Email: Kd@Thietbidienhanoi.vn

DANH MỤC SẢN PHẨM

Ổ cắm, công tắc

80 sản phẩm (Tích chọn sp rồi nhấn So sánh)
Ổ cắm nối dài Comet 3 ổ cắm đa năng/ 5m (CES2305) - 100 %
110.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Ổ cắm nối dài Comet 5 ổ cắm đa năng/ 3m (CES1503) - 100 %
100.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Ổ cắm nối dài Comet 3 ổ cắm đa năng, 3m (CES1303) - 100 %
82.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Hạt công tắc ổ cắm CS2 Comet Chiết áp đèn 1000W (CS2D1000) - 100 %
121.500 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Hạt công tắc ổ cắm CS2 Comet Chiết áp đèn 500W (CS2D500) - 100 %
102.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Hạt công tắc ổ cắm CS2 Comet Chiết áp quạt 400W (CSD400) - 100 %
102.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Hạt công tắc ổ cắm CS2 Comet Ổ cắm mạng LAN (CS2RJ88) - 100 %
65.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Hạt công tắc ổ cắm CS2 Comet Ổ cắm điện thoại (CS2RJ64) - 100 %
50.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Hạt công tắc ổ cắm CS2 Comet Ổ cắm tivi (CS2TV75) - 100 %
40.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Hạt công tắc ổ cắm CS2 Comet đèn báo đỏ (CS2NRD) - 100 %
16.500 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Hạt công tắc ổ cắm CS2 Comet đèn báo xanh (CS2NGN) - 100 %
16.500 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Hạt công tắc ổ cắm CS2 Comet nút nhấn chuông (CS2MBP) - 100 %
24.700 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Hạt công tắc ổ cắm CS2 Comet công tắc 2 cực 20A (CS2MD20) - 100 %
65.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Hạt công tắc ổ cắm CS2 Comet công tắc 2 chiều (CS2M) - 100 %
16.500 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Hạt công tắc ổ cắm CS2 Comet công tắc 1 chiều (CS2/1/2M) - 100 %
8.800 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Mặt công tắc ổ cắm CS2 Comet ổ cắm đôi 3 chấu (CS22U3) - 100 %
62.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Mặt công tắc ổ cắm CS2 Comet ổ cắm đơn 3 chấu (CS2U3) - 100 %
45.500 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Mặt công tắc ổ cắm CS2 Comet ổ cắm ba 2 chấu (CS23U) - 100 %
59.500 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Mặt công tắc ổ cắm CS2 Comet ổ cắm đôi 2 chấu (CS22U) - 100 %
49.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Mặt công tắc ổ cắm CS2 Comet ổ cắm đơn 2 chấu (CS2U) - 100 %
31.500 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Mặt công tắc ổ cắm CS2 Comet mặt viền đôi (CS202) - 100 %
15.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Mặt công tắc ổ cắm CS2 Comet mặt CB đen (CS21/HA) - 100 %
11.800 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Mặt công tắc ổ cắm CS2 Comet mặt lỗ MCB/ 2 cực (CS22/M) - 100 %
11.800 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Mặt công tắc ổ cắm CS2 Comet mặt lỗ MCB/1 cực (CS21/M) - 100 %
11.800 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Mặt công tắc ổ cắm CS2 Comet mặt 6 lỗ (CS26) - 100 %
18.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Mặt công tắc ổ cắm CS2 Comet mặt 5 lỗ (CS25) - 100 %
18.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Mặt công tắc ổ cắm CS2 Comet mặt 4 lỗ (CS24) - 100 %
18.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Mặt công tắc ổ cắm CS2 Comet mặt 3 lỗ (CS23) - 100 %
11.800 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Mặt công tắc ổ cắm CS2 Comet mặt 2 lỗ (CS22) - 100 %
11.800 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Mặt công tắc ổ cắm CS2 Comet mặt 1 lỗ (CS21) - 100 %
11.800 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Hạt công tắc ổ cắm Comet CS1 Chiết áp đèn 1000W (CS1D1000) - 100 %
110.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Hạt công tắc ổ cắm Comet CS1 Chiết áp đèn 500W (CS1D500) - 100 %
82.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Hạt công tắc ổ cắm Comet CS1 Chiết áp quạt 400W (CS1D400) - 100 %
82.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Thiết kế bởi HuraSoft