Hỗ trợ mua hàng

Hà Nội: 0936.236.855

0931.789.955

0904.611.166

024.3976.4028

Email: Kd@Thietbidienhanoi.vn

DANH MỤC SẢN PHẨM
Ổ cắm, công tắc S186 Series

Ổ cắm, công tắc S186 Series

26 sản phẩm (Tích chọn sp rồi nhấn So sánh)
Ổ cắm đơn 3 chấu 16A với 1 lỗ - S186UEX - 50 %
66.750 VND
33.375 VND
Chọn so sánh
3 ổ cắm 2 chấu 16A - S186U3 - 50 %
82.200 VND
41.100 VND
Chọn so sánh
Ổ cắm đơn 2 chấu 16A với 2 lỗ - S186UXX - 50 %
54.300 VND
27.150 VND
Chọn so sánh
Công tắc ổ cắm Sino - Mặt 5 lỗ - S1865X - 50 %
24.000 VND
12.000 VND
Chọn so sánh
Công tắc ổ cắm Sino - Mặt 2 lỗ - S1862X - 50 %
16.800 VND
8.400 VND
Chọn so sánh
Ổ cắm đơn 3 chấu 16A - S186UE - 50 %
62.700 VND
31.350 VND
Chọn so sánh
Ổ cắm công tắc Sino - Viền đơn trắng - 18WS - 50 %
6.900 VND
3.450 VND
Chọn so sánh
Ổ cắm đơn 3 chấu 16A với 2 lỗ - S186UEXX - 50 %
66.750 VND
33.375 VND
Chọn so sánh
2 Ổ cắm 3 chấu 16A - S186UE2 - 50 %
85.500 VND
42.750 VND
Chọn so sánh
Mặt nhựa chứa 2 MCB kiểu M - S18122/M - 50 %
16.800 VND
8.400 VND
Chọn so sánh
Mặt nhựa chứa 1 MCCB kiểu A - S18121/HA - 50 %
16.800 VND
8.400 VND
Chọn so sánh
2 ổ cắm 2 chấu 16A với 2 lỗ - S186U2XX - 50 %
65.250 VND
32.625 VND
Chọn so sánh
2 ổ cắm 2 chấu 16A với 1 lỗ - S186U2X - 50 %
65.250 VND
32.625 VND
Chọn so sánh
Ổ cắm đơn 2 chấu 16A với 1 lỗ - S186UX - 50 %
54.300 VND
27.150 VND
Chọn so sánh
2 ổ cắm 2 chấu 16A - S186U2 - 50 %
66.900 VND
33.450 VND
Chọn so sánh
Ổ cắm đơn 2 chấu 16A - S186U - 50 %
44.250 VND
22.125 VND
Chọn so sánh
Công tắc ổ cắm Sino - Mặt 6 lỗ - S1866X - 50 %
24.000 VND
12.000 VND
Chọn so sánh
Công tắc ổ cắm Sino - Mặt 4 lỗ - S1864X - 50 %
23.700 VND
11.850 VND
Chọn so sánh
Công tắc ổ cắm Sino - Mặt 3 lỗ - S1863X - 50 %
16.800 VND
8.400 VND
Chọn so sánh
Công tắc ổ cắm Sino - Mặt 1 lỗ - S1861X - 50 %
16.800 VND
8.400 VND
Chọn so sánh
Mặt nhựa chứa 1 MCB kiểu M - S18121/M - 50 %
16.800 VND
8.400 VND
Chọn so sánh
Công tắc ổ cắm Sino - Mặt che trơn - S180 - 50 %
16.800 VND
8.400 VND
Chọn so sánh
Ổ cắm công tắc Sino - Viền đôi trắng - S18WD - 50 %
16.800 VND
8.400 VND
Chọn so sánh
Mặt nhựa chứa 1 MCCB kiểu B - S18121/HB - 50 %
16.800 VND
8.400 VND
Chọn so sánh
Công tắc 1 chiều - S186/1/2M - 50 %
14.250 VND
7.125 VND
Chọn so sánh
Công tắc 2 chiều - S186M - 50 %
25.200 VND
12.600 VND
Chọn so sánh
Thiết kế bởi HuraSoft