Hỗ trợ mua hàng

Hà Nội: 0936.236.855

0931.789.955

0904.611.166

024.3976.4028

Email: Kd@Thietbidienhanoi.vn

DANH MỤC SẢN PHẨM
Ống luồn dây điện MPE

Ống luồn dây điện MPE

89 sản phẩm (Tích chọn sp rồi nhấn So sánh)
HỘP NỐI DÂY 2 ĐƯỜNG Ʇ 20 A240-20-2A - 50 %
11.100 VND
5.550 VND
Chọn so sánh
HỘP NỐI DÂY 3 ĐƯỜNG Ø 20 A240-20-3 - 50 %
11.100 VND
5.550 VND
Chọn so sánh
HỘP NỐI DÂY 4 ĐƯỜNG Ø 20 A240-20-4 - 50 %
11.100 VND
5.550 VND
Chọn so sánh
HỘP NỐI DÂY 1 ĐƯỜNG Ø 25 A240-25-1 - 50 %
12.500 VND
6.250 VND
Chọn so sánh
HỘP NỐI DÂY 2 ĐƯỜNG Ø 25 A240-25-2 - 50 %
12.500 VND
6.250 VND
Chọn so sánh
HỘP NỐI DÂY 2 ĐƯỜNG Ʇ 25 A240-25-2A - 50 %
12.500 VND
6.250 VND
Chọn so sánh
HỘP NỐI DÂY 3 ĐƯỜNG Ø 25 A240-25-3 - 50 %
12.500 VND
6.250 VND
Chọn so sánh
HỘP NỐI DÂY 4 ĐƯỜNG Ø 25 A240-25-4 - 50 %
12.500 VND
6.250 VND
Chọn so sánh
HỘP NỐI DÂY 1 ĐƯỜNG Ø 32 A240-32-1 - 50 %
17.200 VND
8.600 VND
Chọn so sánh
HỘP NỐI DÂY 2 ĐƯỜNG Ø 32 A240-32-2 - 50 %
17.200 VND
8.600 VND
Chọn so sánh
HỘP NỐI DÂY 2 ĐƯỜNG VUÔNG GÓC 32 - 50 %
17.200 VND
8.600 VND
Chọn so sánh
HỘP NỐI DÂY 3 ĐƯỜNG Ø 32 A240-32-3 - 50 %
17.200 VND
8.600 VND
Chọn so sánh
HỘP NỐI DÂY 4 ĐƯỜNG Ø 32 A240-32-4 - 50 %
17.200 VND
8.600 VND
Chọn so sánh
HỘP NỐI (76×76×50)MM A332 - 50 %
28.000 VND
14.000 VND
Chọn so sánh
HỘP NỐI (101×101×50)MM A442 - 50 %
35.000 VND
17.500 VND
Chọn so sánh
HỘP NỐI (152×152×50)MM A662 - 50 %
63.400 VND
31.700 VND
Chọn so sánh
HỘP NỐI (200×200×50)MM A882 - 50 %
112.200 VND
56.100 VND
Chọn so sánh
KẸP ĐỠ ỐNG 16MM A280-16 - 50 %
1.500 VND
750 VND
Chọn so sánh
KẸP ĐỠ ỐNG 20MM A280-20 - 50 %
1.700 VND
850 VND
Chọn so sánh
KẸP ĐỠ ỐNG 25MM A280-25 - 50 %
2.700 VND
1.350 VND
Chọn so sánh
KẸP ĐỠ ỐNG 32MM A280-32 - 50 %
4.500 VND
2.250 VND
Chọn so sánh
ỐNG LUỒN ĐÀN HỒI Ø16 A9016 CM - 50 %
229.300 VND
114.650 VND
Chọn so sánh
ỐNG LUỒN ĐÀN HỒI MÀU TRẮNG Ø16 A9016 CT - 50 %
229.300 VND
114.650 VND
Chọn so sánh
ỐNG LUỒN ĐÀN HỒI Ø20 A9020 CM - 50 %
284.700 VND
142.350 VND
Chọn so sánh
ỐNG LUỒN ĐÀN HỒI MÀU TRẮNG Ø20 A9020 CT - 50 %
284.700 VND
142.350 VND
Chọn so sánh
ỐNG LUỒN ĐÀN HỒI Ø25 A9025CM - 50 %
327.200 VND
163.600 VND
Chọn so sánh
ỐNG LUỒN ĐÀN HỒI MÀU TRẮNG Ø25 A9025 CT - 50 %
327.200 VND
163.600 VND
Chọn so sánh
ỐNG LUỒN ĐÀN HỒI Ø32 A9032CM - 50 %
402.900 VND
201.450 VND
Chọn so sánh
ỐNG LUỒN ĐÀN HỒI MÀU TRẮNG Ø32 A9032 CT - 50 %
402.900 VND
201.450 VND
Chọn so sánh
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
ỐNG LUỒN DẸP 20MM MP 20-10 - 50 %
15.000 VND
7.500 VND
Chọn so sánh
ỐNG LUỒN DẸP 25MM MP 25-14 - 50 %
21.800 VND
10.900 VND
Chọn so sánh
ỐNG LUỒN DẸP 30MM MP 30-16 - 50 %
28.100 VND
14.050 VND
Chọn so sánh
ỐNG LUỒN DẸP 40MM MP 40-22 - 50 %
45.500 VND
22.750 VND
Chọn so sánh
ỐNG LUỒN DẸP 50MM MP 50-35 - 50 %
74.600 VND
37.300 VND
Chọn so sánh
ỐNG LUỒN DẸP 60MM MP 60-40 - 50 %
93.300 VND
46.650 VND
Chọn so sánh
ỐNG LUỒN DẸP 80MM MP 80-50 - 50 %
150.700 VND
75.350 VND
Chọn so sánh
ỐNG LUỒN DẸP 100MM MP 100-40 - 50 %
185.300 VND
92.650 VND
Chọn so sánh
ỐNG LUỒN DẸP 100MM MP 100-60 - 50 %
236.200 VND
118.100 VND
Chọn so sánh
Thiết kế bởi HuraSoft