Hỗ trợ mua hàng

Hà Nội: 0936.236.855

0931.789.955

0904.611.166

024.3976.4028

Email: Kd@Thietbidienhanoi.vn

DANH MỤC SẢN PHẨM

Ổ Cắm Nối Kéo Dài

209 sản phẩm (Tích chọn sp rồi nhấn So sánh)
Ổ cắm kéo dài đa năng xoay có cổng sạc USB 5V-1A (6D32N2XUSB) - 100 %
285.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Ổ cắm kéo dài đa năng xoay có cổng sạc USB 5V-1A (6D32WN2XUSB) - 100 %
295.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Ổ cắm kéo dài tiêu chuẩn Mỹ - Nhật có 2 cổng USB 5V - 1A (4UBC) - 100 %
255.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Ổ cắm kéo dài tiêu chuẩn Mỹ - Nhật có 2 cổng USB 5V - 1A (4UBCW) - 100 %
260.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Ổ cắm kéo dài tiêu chuẩn Mỹ - Nhật có 2 cổng USB 5V - 1A (6U) - 100 %
150.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Ổ cắm kéo dài tiêu chuẩn Mỹ - Nhật có 2 cổng USB 5V - 1A (6UW) - 100 %
155.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Ổ cắm kéo dài đa năng có cổng sạc USB 5V-1A (3D32NUSB) - 100 %
202.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Ổ cắm kéo dài tiêu chuẩn Mỹ - Nhật có 2 cổng USB 5V - 1A (6UC) - 100 %
160.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Ổ cắm kéo dài đa năng có cổng sạc USB 5V-1A (3D32WNUSB) - 100 %
208.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Ổ cắm kéo dài tiêu chuẩn Mỹ - Nhật có 2 cổng USB 5V - 1A (6UCW) - 100 %
165.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Ổ cắm kéo dài đa năng có cổng sạc USB 5V-1A (4D32NUSB) - 100 %
214.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Ổ cắm kéo dài tiêu chuẩn Mỹ - Nhật có 2 cổng USB 5V - 1A (6UBC) - 100 %
300.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Ổ cắm kéo dài đa năng có cổng sạc USB 5V-1A (4D32WNUSB) - 100 %
218.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Ổ cắm kéo dài tiêu chuẩn Mỹ - Nhật có 2 cổng USB 5V - 1A (6UBCW) - 100 %
305.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Ổ cắm kéo dài đa năng có cổng sạc USB 5V-1A (6D32NUSB) - 100 %
250.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Ổ cắm kéo dài đa năng có cổng sạc USB 5V-1A (6D32WNUSB) - 100 %
255.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Ổ cắm kéo dài đa năng xoay có cổng sạc USB 5V-1A (3D32N2XUSB) - 100 %
225.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Ổ cắm kéo dài đa năng xoay có cổng sạc USB 5V-1A (3D32WN2XUSB) - 100 %
235.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Ổ cắm kéo dài đa năng xoay có cổng sạc USB 5V-1A (4D32N2XUSB) - 100 %
238.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Ổ cắm kéo dài đa năng xoay có cổng sạc USB 5V-1A (4D32WN2XUSB) - 100 %
248.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Ổ cắm kéo dài đa năng xoay (6D32N2X) - 100 %
165.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Ổ cắm kéo dài đa năng xoay (6D52N2X) - 100 %
175.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Ổ cắm kéo dài đa năng công tắc 2 cực (6DN2.52WN) - 100 %
170.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Ổ cắm kéo dài đa năng xoay (6D33N2X) - 100 %
180.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Ổ cắm kéo dài đa năng công tắc 2 cực (6DN2.33WN) - 100 %
170.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Ổ cắm kéo dài đa năng xoay (6D32WN2X) - 100 %
175.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Ổ cắm kéo dài đa năng xoay (3D32N2X) - 100 %
105.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Ổ cắm kéo dài đa năng xoay (6D52WN2X) - 100 %
185.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Ổ cắm kéo dài đa năng xoay (3D52N2X) - 100 %
115.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Ổ cắm kéo dài đa năng xoay (6D33WN2X) - 100 %
190.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Ổ cắm kéo dài đa năng xoay (3D33N2X) - 100 %
120.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Ổ cắm kéo dài đa năng xoay (3D32WN2X) - 100 %
115.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Ổ cắm kéo dài đa năng xoay (3D52WN2X) - 100 %
125.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Ổ cắm kéo dài đa năng xoay (3D33WN2X) - 100 %
130.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Ổ cắm kéo dài đa năng xoay (4D32N2X) - 100 %
118.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Ổ cắm kéo dài đa năng xoay (4D52N2X) - 100 %
128.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Ổ cắm kéo dài đa năng xoay (4D33N2X) - 100 %
135.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Ổ cắm kéo dài đa năng xoay (4D52WN2X) - 100 %
138.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Ổ cắm kéo dài đa năng xoay (4D33WN2X) - 100 %
145.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Ổ cắm kéo dài đa năng kết hợp LIOA (4D6S32) - 100 %
123.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Ổ cắm kéo dài đa năng công tắc 2 cực (6DN2.33N) - 100 %
165.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Ổ cắm kéo dài đa năng kết hợp LIOA (4D6S52) - 100 %
139.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Ổ cắm kéo dài đa năng công tắc 2 cực (6DN2.32WN) - 100 %
140.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Ổ cắm kéo dài đa năng công tắc 2 cực (3DN2.32N) - 100 %
90.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Ổ cắm kéo dài đa năng công tắc 2 cực (3DN2.52N) - 100 %
105.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Ổ cắm kéo dài đa năng công tắc 2 cực (3DN2.33N) - 100 %
105.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Ổ cắm kéo dài đa năng công tắc 2 cực (3DN2.32WN) - 100 %
96.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Ổ cắm kéo dài đa năng công tắc 2 cực (3DN2.52WN) - 100 %
110.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Thiết kế bởi HuraSoft