Hỗ trợ mua hàng

Hà Nội: 0936.236.855

0931.789.955

0904.673.696

024.3976.4028

Email: Kd@Thietbidienhanoi.vn

DANH MỤC SẢN PHẨM
Ổ cắm công tắc Schneider Electric

Ổ cắm công tắc Schneider Electric

75 sản phẩm (Tích chọn sp rồi nhấn So sánh)
Công tắc 1 chiều 16A (E30_1M_D_G19) - 100 %
17.600 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Ổ cắm mạng cat5e (ACTRJ30M5ENSUWE) - 100 %
118.800 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
 Ổ điện thoại (DCV30MNUWT) - 100 %
99.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Bộ ổ cắm đôi 3 chấu 16A có công tắc (E25UES_G19) - 100 %
168.300 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Bộ ổ cắm đơn 3 chấu và 1 lỗ trống (E426UEX_G19) - 100 %
117.700 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Bộ ổ cắm đôi 3 chấu 16A (E426UEST2_T_G19) - 100 %
128.700 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Bộ ổ cắm đơn 2 chấu và 1 lỗ trống (E426UX_G19) - 100 %
88.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Bộ ổ căm đôi 2 chấu 16A (E426UST2CB_G19) - 100 %
95.700 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Bộ ổ cắn đơn 2 chấu 16A (E426UST_G19) - 100 %
57.200 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Mặt cầu dao an toàn (31AVMCB_G19) - 100 %
35.200 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Mặt che trơn (31AVX_G19) - 100 %
39.600 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Mặt cho 6 thiết bị (36AVH_G19) - 100 %
39.600 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
 Mặt cho 5 thiết bị (35AVH_G19) - 100 %
39.600 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Mặt cho 2 thiết bị (32AVH_G19) - 100 %
22.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Mặt cho 1 thiết bị (31AVH_G19) - 100 %
22.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Chuông điện (99AC220) - 100 %
270.600 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Chìa khóa (dùng cho E31kt) EKT - 100 %
66.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Công tắc chìa khóa thẻ 20A (E31KT_WE_C5) - 100 %
471.900 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Bộ ổ cắm dao cạo râu (E727_WE) - 100 %
1.336.500 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Công tắc nhấn "Không làm phiền" & "Xin dọn phòng" (3039M_G19) - 100 %
280.500 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Công tắc thẻ (A3031EKT_WE)* - 100 %
751.300 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Ổ cắm dao cạo râu (A3727_WE) - 100 %
1.317.800 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Ổ cắm mạng cat5e (3031RJ88SMA5_G19) - 100 %
174.900 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Công tắc 2 chiều có dạ quang, size S (3031_2_3M_F_G19) - 100 %
41.800 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
 Ổ cắm đơn 3 chấu (3426UESTM_G19) - 100 %
63.800 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Ổ cắm đơn 2 chấu (3426USM_G19) - 100 %
33.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Mặt cho 1 thiết bị size S (A3001_G19) - 100 %
16.500 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Thiết kế bởi HuraSoft