Hỗ trợ mua hàng

Hà Nội: 0904.673.696

0936.236.855

04.3997.8648

Email: Kd@Thietbidienhanoi.vn

DANH MỤC SẢN PHẨM

Dây điện

359 sản phẩm (Tích chọn sp rồi nhấn So sánh)
Dây điện Trần Phú, dây đơn mềm VCm 1x2.5 - 13 %
6.180 VND
5.438 VND
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú, dây đơn mềm VCm 1x1.5 - 13 %
3.970 VND
3.493 VND
Chọn so sánh
Dây điện Vinacap, dây tròn đặc 2 ruột VCm 2x1.5 - 100 %
9.374 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây điện Cadivi, dây đôi mềm dẹt VCmo 2x2.5 - 21 %
14.652 VND
11.721 VND
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú, dây đôi mềm dẹt VCm 2x2.5 - 13 %
13.610 VND
11.976 VND
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú, dây đôi mềm dẹt VCm 2x1.5 - 13 %
8.310 VND
7.312 VND
Chọn so sánh
Dây điện Goldcup, dây đôi mềm dẹt CVV 2x2.5 - 26 %
11.711 VND
8.783 VND
Chọn so sánh
Dây điện Goldcup, dây đôi mềm dẹt CVV 2x1.5 - 26 %
7.631 VND
5.723 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadivi, dây đôi mềm dẹt VCmo 2x1.5 - 21 %
9.119 VND
7.295 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadivi, dây đôi mềm dẹt VCmo 2x0.75 - 21 %
5.236 VND
4.188 VND
Chọn so sánh
Dây điện ô tô, xe máy Cadisun chịu nhiệt 70 độ AV 0.5 - 100 %
1.862 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun, dây tròn đặc 4 ruột VCTF 4x2.5 - 25 %
27.089 VND
20.587 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun, dây tròn đặc 3 ruột VCTF 3x2.5 - 25 %
20.843 VND
15.840 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun, dây đôi mềm dẹt VCTFK 2x2.5 - 25 %
13.341 VND
10.139 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun, dây đôi mềm dẹt VCTFK 2x1.5 - 25 %
8.463 VND
6.431 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun, dây đôi mềm dẹt VCTFK 2x0.75 - 25 %
4.763 VND
3.619 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun, dây đơn mềm VCSF 1x4.0 - 25 %
9.582 VND
7.282 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun, dây đơn mềm VCSF 1x1.5 - 25 %
3.796 VND
2.884 VND
Chọn so sánh
Dây điện Sino, dây tròn đặc 4 ruột CVV 4x6.0 - 100 %
95.550 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây điện ô tô, xe máy Cadisun chịu nhiệt 70 độ AVF 0.4 - 100 %
1.442 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây điện Cadivi, dây đôi mềm dẹt VCmo 2x6 - 20 %
31.350 VND
25.080 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadivi, dây đôi mềm dẹt VCmo 2x4 - 20 %
22.110 VND
17.688 VND
Chọn so sánh
Dây điện bốn ruột mềm 4x2,5 - Hàn Quốc - Korea (100m/cuộn) - 100 %
2.110.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây điện bốn ruột mềm 4x1,5 - Hàn Quốc - Korea (100m/cuộn) - 100 %
1.390.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Thiết kế bởi HuraSoft