Hỗ trợ mua hàng

Hà Nội: 0904.673.696

0936.236.855

024.3976.4028

Email: Kd@Thietbidienhanoi.vn

DANH MỤC SẢN PHẨM
359 sản phẩm (Tích chọn sp rồi nhấn So sánh)
Dây điện Goldcup, dây đơn mềm CV 1x1.0 - 29 %
2.956 VND
2.128 VND
Chọn so sánh
Dây điện Goldcup, dây đơn mềm CV 1x0.75 - 29 %
2.384 VND
1.716 VND
Chọn so sánh
Dây điện Goldcup, dây đơn mềm CV 1x0.5 - 29 %
1.673 VND
1.204 VND
Chọn so sánh
Dây điện Sino, dây đơn mềm VSF 1x25 - 100 %
86.625 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây điện Sino, dây đơn mềm VSF 1x16 - 100 %
56.910 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây điện Sino, dây đơn mềm VSF 1x10 - 100 %
36.330 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây điện Sino, dây đơn mềm VSF 1x6.0 - 100 %
20.475 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây điện Sino, dây đơn mềm VSF 1x4.0 - 100 %
14.175 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây điện Sino, dây đơn mềm VSF 1x3.0 - 100 %
11.130 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây điện Sino, dây đơn mềm VSF 1x2.5 - 100 %
8.925 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây điện Sino, dây đơn mềm VSF 1x2.0 - 100 %
7.560 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây điện Sino, dây đơn mềm VSF 1x1.5 - 100 %
5.565 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây điện Sino, dây đơn mềm VSF 1x1.25 - 100 %
5.040 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây điện Sino, dây đơn mềm VSF 1x1.0 - 100 %
3.675 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây điện Sino, dây đơn mềm VSF 1x0.75 - 100 %
2.895 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây điện Sino, dây đơn mềm VSF 1x0.7 - 100 %
2.625 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây điện Sino, dây đơn mềm VSF 1x0.5 - 100 %
2.055 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây điện Cadivi, dây đơn mềm VCm 1x16.0 - 100 %
44.770 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây điện Cadivi, dây đơn mềm VCm 1x10.0 - 100 %
30.360 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây điện Cadivi, dây đơn mềm VCm 1x6.0 - 100 %
16.885 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây điện Cadivi, dây đơn mềm VCm 1x4.0 - 100 %
11.165 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây điện Cadivi, dây đơn mềm VCm 1x2.5 - 100 %
7.216 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây điện Cadivi, dây đơn mềm VCm 1x1.5 - 100 %
4.510 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây điện Cadivi, dây đơn mềm VCm 1x1.0 - 100 %
3.069 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây điện Cadivi, dây đơn mềm VCm 1x0.75 - 100 %
2.387 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây điện Cadivi, dây đơn mềm VCm 1x0.5 - 100 %
1.716 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây điện Goldcup, dây tròn đặc 2 ruột CVV 2x2.5 - 29 %
16.829 VND
12.116 VND
Chọn so sánh
Dây điện Goldcup, dây tròn đặc 2 ruột CVV 2x1.5 - 29 %
10.741 VND
7.733 VND
Chọn so sánh
Dây điện Goldcup, dây tròn đặc 2 ruột CVV 2x1 - 29 %
7.748 VND
5.578 VND
Chọn so sánh
Dây điện Goldcup, dây tròn đặc 2 ruột CVV 2x0.75 - 29 %
6.218 VND
4.476 VND
Chọn so sánh
Dây điện Goldcup, dây tròn đặc 2 ruột CVV 2x0.5 - 29 %
4.816 VND
3.467 VND
Chọn so sánh
Dây điện Vinacap, dây tròn đặc 2 ruột VCm 2x 6.0 - 100 %
31.280 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây điện Vinacap, dây tròn đặc 2 ruột VCm 2x4.0 - 100 %
22.140 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây điện Vinacap, dây tròn đặc 2 ruột VCm 2x2.5 - 100 %
14.920 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú, dây đơn cứng VCm 1x6.0 1/2.75 - 25 %
19.500 VND
14.625 VND
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú, dây đơn cứng VCm 1x4.0 1/2.25 - 26 %
13.030 VND
9.772 VND
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú, dây đơn cứng VCm 1x2.5 1/1.8 - 25 %
8.400 VND
6.300 VND
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú, dây đơn cứng VCm 1x1.5 1//1.4 - 26 %
5.270 VND
3.952 VND
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú, dây đơn cứng VCm 1x1.0 1/1.15 - 26 %
3.510 VND
2.632 VND
Chọn so sánh
Dây điện Vinacap, dây đơn cứng VCm 1x6.0 - 100 %
13.610 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây điện Vinacap, dây đơn cứng VCm 1x4.0 - 100 %
9.150 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây điện Vinacap, dây đơn cứng VCm 1x2.5 - 100 %
5.570 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây điện Vinacap, dây đơn cứng VCm 1x2 - 100 %
4.650 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây điện Vinacap, dây đơn cứng VCm 1x1.5 - 100 %
3.490 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây điện Vinacap, dây đơn cứng VCm 1x1.0 - 100 %
2.410 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây điện Sino, dây đơn cứng IV 1x4 1/2.25 - 100 %
14.175 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây điện Sino, dây đơn cứng IV 1x2.5 1/1.78 - 100 %
9.030 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Thiết kế bởi HuraSoft