Hỗ trợ mua hàng

Hà Nội: 0904.673.696

0936.236.855

024.3976.4028

Email: Kd@Thietbidienhanoi.vn

DANH MỤC SẢN PHẨM
359 sản phẩm (Tích chọn sp rồi nhấn So sánh)
Dây điện Cadivi, dây tròn đặc 2 ruột CVV 2x6 - 100 %
40.898 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây điện Cadivi, dây tròn đặc 2 ruột CVV 2x4 - 100 %
29.766 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây điện Cadivi, dây tròn đặc 2 ruột CVV 2x2.5 - 100 %
20.691 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây điện Cadivi, dây tròn đặc 2 ruột CVV 2x1.5 - 100 %
14.097 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú, dây súp dính VCm 2x4.0 - 25 %
29.000 VND
21.750 VND
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú, dây súp dính VCm 2x2.5 - 25 %
19.500 VND
14.625 VND
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú, dây súp dính VCm 2x1.5 - 25 %
11.800 VND
8.850 VND
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú, dây súp dính VCm 2x0.75 - 25 %
5.640 VND
4.230 VND
Chọn so sánh
Dây điện Vinacap, dây súp dính VCm 2x1.5 - 100 %
6.900 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây điện Vinacap, dây súp dính VCm 2x1.0 - 100 %
5.140 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây điện Vinacap, dây súp dính VCm 2x0.7 - 100 %
3.710 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây điện Vinacap, dây súp dính VCm 2x0.5 - 100 %
3.010 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây điện Sino, dây súp dính VFF 2x2.5 - 100 %
17.640 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây điện Sino, dây súp dính VFF 2x2.0 - 100 %
14.490 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây điện Sino, dây súp dính VFF 2x1.5 - 100 %
10.710 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây điện Sino, dây súp dính VFF 2x1.25 - 100 %
9.450 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây điện Sino, dây súp dính VFF 2x1.0 - 100 %
8.190 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây điện Sino, dây súp dính VFF 2x0.75 - 100 %
6.300 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây điện Sino, dây súp dính VFF 2x0.7 - 100 %
5.670 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây điện Sino, dây súp dính VFF 2x0.5 - 100 %
4.320 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú, dây đơn mềm VCm 1x10 - 25 %
32.500 VND
24.375 VND
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú, dây đơn mềm VCm 1x6.0 - 25 %
19.500 VND
14.625 VND
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú, dây đơn mềm VCm 1x4.0 - 26 %
13.030 VND
9.772 VND
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú, dây đơn mềm VCm 1x1.0 - 26 %
3.510 VND
2.632 VND
Chọn so sánh
Dây điện Vinacap, dây đơn mềm VCm 1x16 - 100 %
37.190 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây điện Vinacap, dây đơn mềm VCm 1x10 - 100 %
23.880 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây điện Vinacap, dây đơn mềm VCm 1x6.0 - 100 %
13.900 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây điện Vinacap, dây đơn mềm VCm 1x4.0 - 100 %
9.360 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây điện Vinacap, dây đơn mềm VCm 1x2.5 - 100 %
5.810 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây điện Vinacap, dây đơn mềm VCm 1x2.0 - 100 %
4.700 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây điện Vinacap, dây đơn mềm VCm 1x1.5 - 100 %
3.580 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây điện Vinacap, dây đơn mềm VCm 1x1.0 - 100 %
2.460 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây điện Vinacap, dây đơn mềm VCm 1x0.75 - 100 %
1.890 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây điện Vinacap, dây đơn mềm VCm 1x0.5 - 100 %
1.360 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây điện Goldcup, dây đơn mềm CV 1x95 - 29 %
250.736 VND
180.529 VND
Chọn so sánh
Dây điện Goldcup, dây đơn mềm CV 1x70 - 28 %
188.275 VND
135.558 VND
Chọn so sánh
Dây điện Goldcup, dây đơn mềm CV 1x50 - 29 %
132.952 VND
95.725 VND
Chọn so sánh
Dây điện Goldcup, dây đơn mềm CV 1x35 - 29 %
92.724 VND
66.761 VND
Chọn so sánh
Dây điện Goldcup, dây đơn mềm CV 1x25 - 29 %
66.739 VND
48.052 VND
Chọn so sánh
Dây điện Goldcup, dây đơn mềm CV 1x16 - 29 %
42.162 VND
30.356 VND
Chọn so sánh
Dây điện Goldcup, dây đơn mềm CV 1x10 - 29 %
27.760 VND
19.987 VND
Chọn so sánh
Dây điện Goldcup, dây đơn mềm CV 1x6.0 - 29 %
16.362 VND
11.780 VND
Chọn so sánh
Dây điện Goldcup, dây đơn mềm CV 1x4.0 - 29 %
11.116 VND
8.003 VND
Chọn so sánh
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây điện Goldcup, dây đơn mềm CV 1x2.5 - 29 %
6.953 VND
5.006 VND
Chọn so sánh
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây điện Goldcup, dây đơn mềm CV 1x1.5 - 29 %
4.357 VND
3.137 VND
Chọn so sánh
Thiết kế bởi HuraSoft