Hỗ trợ mua hàng

Hà Nội: 0936.236.855

0931.789.955

0904.673.696

024.3976.4028

Email: Kd@Thietbidienhanoi.vn

DANH MỤC SẢN PHẨM
Tủ điện vỏ kim loại ( Loại nắp âm,)

Tủ điện vỏ kim loại ( Loại nắp âm,)

24 sản phẩm (Tích chọn sp rồi nhấn So sánh)
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Tủ điện âm tường (bằng nhựa) Comet 8/12Module (CA8/12PP) - 50 %
442.000 VND
221.000 VND
Chọn so sánh
Tủ điện âm tường (bằng nhựa) Comet 4/8Module (CA4/8PP) - 50 %
370.000 VND
185.000 VND
Chọn so sánh
Tủ điện âm tường (bằng nhựa) Comet 3/6Module (CA3/6PP) - 50 %
254.000 VND
127.000 VND
Chọn so sánh
Tủ điện âm tường (bằng nhựa) Comet 2/4Module (CA2/4PP) - 50 %
196.000 VND
98.000 VND
Chọn so sánh
Tủ điện âm tường (kim loại 4 cửa) Comet 52 Module (CE52PM) - 50 %
2.816.000 VND
1.408.000 VND
Chọn so sánh
Tủ điện âm tường (kim loại 4 cửa) Comet 36 Module (CE36PM) - 50 %
2.216.000 VND
1.108.000 VND
Chọn so sánh
Tủ điện âm tường (kim loại 2 cửa) Comet 26 Module (CE26PM) - 50 %
1.798.000 VND
899.000 VND
Chọn so sánh
Tủ điện âm tường (kim loại 2 cửa) Comet 18 Module (CE18PM) - 50 %
1.258.000 VND
629.000 VND
Chọn so sánh
Tủ điện âm tường (kim loại 1 cửa) Comet 17 Module (CE17PM) - 50 %
1.178.000 VND
589.000 VND
Chọn so sánh
Tủ điện âm tường (kim loại 1 cửa) Comet 13 Module (CE13PM) - 50 %
878.000 VND
439.000 VND
Chọn so sánh
Tủ điện âm tường (kim loại 1 cửa) Comet 9 Module (CE9PM) - 50 %
618.000 VND
309.000 VND
Chọn so sánh
Tủ điện âm tường (kim loại 1 cửa) Comet 6 Module (CE6PM) - 50 %
398.000 VND
199.000 VND
Chọn so sánh
Tủ điện âm tường (kim loại 1 cửa) Comet 4 Module (CE4PM) - 50 %
258.000 VND
129.000 VND
Chọn so sánh
Tủ điện âm tường (kim loại 1 cửa) Comet 3 Module (CE3PM) - 50 %
258.000 VND
129.000 VND
Chọn so sánh
Tủ điện âm tường (kim loại 1 cửa) Comet 2 Module (CE2PM) - 50 %
258.000 VND
129.000 VND
Chọn so sánh
Thiết kế bởi HuraSoft