Hỗ trợ mua hàng

Hà Nội: 0936.236.855

0931.789.955

0904.673.696

024.3976.4028

Email: Kd@Thietbidienhanoi.vn

DANH MỤC SẢN PHẨM
Tủ điện vỏ kim loại ( Loại dùng trong nhà)

Tủ điện vỏ kim loại ( Loại dùng trong nhà)

29 sản phẩm (Tích chọn sp rồi nhấn So sánh)
Tủ điện trong nhà 1000x700x300 tôn sơn tĩnh điện dày 1,2 mm - 50 %
3.280.000 VND
1.640.000 VND
Chọn so sánh
Tủ điện trong nhà 1600x800x400 tôn sơn tĩnh điện dày 1,2 mm - 50 %
6.080.000 VND
3.040.000 VND
Chọn so sánh
Tủ điện trong nhà 1500x800x400 tôn sơn tĩnh điện dày 1,2 mm - 50 %
5.600.000 VND
2.800.000 VND
Chọn so sánh
Tủ điện trong nhà 1200x800x400 tôn sơn tĩnh điện dày 1,2 mm - 50 %
3.640.000 VND
1.820.000 VND
Chọn so sánh
Tủ điện trong nhà 1200x700x300 tôn sơn tĩnh điện dày 1,2 mm - 50 %
3.560.000 VND
1.780.000 VND
Chọn so sánh
Tủ điện trong nhà 1200x600x300 tôn sơn tĩnh điện dày 1,2 mm - 50 %
3.500.000 VND
1.750.000 VND
Chọn so sánh
Tủ điện trong nhà 1000x800x350 tôn sơn tĩnh điện dày 1,2 mm - 50 %
3.500.000 VND
1.750.000 VND
Chọn so sánh
Tủ điện trong nhà 1000x600x300 tôn sơn tĩnh điện dày 1,2 mm - 50 %
2.900.000 VND
1.450.000 VND
Chọn so sánh
Tủ điện trong nhà 800x600x300 tôn sơn tĩnh điện - 50 %
1.580.000 VND
790.000 VND
Chọn so sánh
Tủ điện trong nhà 800x500x250 tôn sơn tĩnh điện - 50 %
1.220.000 VND
610.000 VND
Chọn so sánh
Tủ điện trong nhà 700x500x250 tôn sơn tĩnh điện - 50 %
1.260.000 VND
630.000 VND
Chọn so sánh
Tủ điện trong nhà 700x400x250 tôn sơn tĩnh điện - 50 %
1.180.000 VND
590.000 VND
Chọn so sánh
Tủ điện trong nhà 600x400x200 tôn sơn tĩnh điện - 50 %
1.080.000 VND
540.000 VND
Chọn so sánh
Tủ điện trong nhà 600x350x200 tôn sơn tĩnh điện - 50 %
1.080.000 VND
540.000 VND
Chọn so sánh
Tủ điện trong nhà 400x400x150 tôn sơn tĩnh điện - 50 %
700.000 VND
350.000 VND
Chọn so sánh
Tủ điện trong nhà 400x300x150 tôn sơn tĩnh điện - 50 %
600.000 VND
300.000 VND
Chọn so sánh
Tủ điện trong nhà 2200x1000x600 tôn sơn tĩnh điện dày 1,5 mm - 50 %
13.600.000 VND
6.800.000 VND
Chọn so sánh
Tủ điện trong nhà 1800x800x450 tôn sơn tĩnh điện dày 1,5 mm - 50 %
8.400.000 VND
4.200.000 VND
Chọn so sánh
Tủ điện trong nhà 1800x800x450 tôn sơn tĩnh điện dày 1,2 mm - 50 %
6.600.000 VND
3.300.000 VND
Chọn so sánh
Tủ điện trong nhà 1700x800x450 tôn sơn tĩnh điện dày 1,2 mm - 50 %
6.400.000 VND
3.200.000 VND
Chọn so sánh
Tủ điện trong nhà 800x400x250 tôn sơn tĩnh điện - 50 %
1.220.000 VND
610.000 VND
Chọn so sánh
Tủ điện trong nhà 700x450x250 tôn sơn tĩnh điện - 50 %
1.180.000 VND
590.000 VND
Chọn so sánh
Tủ điện trong nhà 600x450x200 tôn sơn tĩnh điện - 50 %
1.080.000 VND
540.000 VND
Chọn so sánh
Thiết kế bởi HuraSoft