Hỗ trợ mua hàng

Hà Nội: 0936.236.855

0931.789.955

0904.611.166

024.3976.4028

Email: Kd@Thietbidienhanoi.vn

DANH MỤC SẢN PHẨM

Thiết bị chiếu sáng

1572 sản phẩm (Tích chọn sp rồi nhấn So sánh)
Bảng giá bán buôn CK đến 50% đèn Rạng Đông 2021 - 50 %
100.000 VND
50.000 VND
Chọn so sánh
Đèn Led tube 1,2m - 18W Rạng Đông  ( Led Tube 120/18W) - 100 %
255.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Đèn Led tube 0,6m - 10W Rạng Đông  ( Led Tube 60/10W) - 100 %
210.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Đèn LED downlight Rạng Đông 3W - D76 (D AT03L 76/3W) - 100 %
88.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Đèn LED downlight Rạng Đông 5W - D110 (D AT03L 110/5W) - 100 %
110.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Đèn LED downlight Rạng Đông 5W - D90 (D AT03L 90/5W) - 100 %
105.600 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Bóng đèn Led Rạng Đông 5W  (LED A60 5W) - 100 %
60.500 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Bóng đèn Led Rạng Đông 2W  (LED A50N 2W) - 100 %
40.700 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Bóng đèn Led Rạng Đông 3W  (LED A50N 3W) - 100 %
48.400 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Đèn huỳnh quang chống ẩm đôi 0,6m Rạng Đông  D LN CA/2x18W - 100 %
370.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Chao đèn Metal Halide chiếu pha C MH AT02/175 G12 - 100 %
462.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Chao đèn Metal Halide downlight C MH AT01/205 R7s - 100 %
275.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Chao đèn downlight compact âm trần CFC - 90 - 100 %
51.700 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Bóng đèn Compact galaxy Rạng Đông 20W - CFL 3UT4 20W - 100 %
45.100 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Bóng đèn Compact galaxy 5W - CFL 2UT3 5W - 100 %
30.800 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn huỳnh quang đôi 1m2 FS 40/36 x 2 M9 - 100 %
180.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn huỳnh quang đơn 1m2 Rạng đông FS 40/36 x 1 M9 - 100 %
130.900 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Chao đèn huỳnh quang cho doanh nghiệp, loại đôi FS 40/36 x 2 CM3 - 100 %
284.900 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Chao đèn huỳnh quang cho doanh nghiệp, loại đơn FS 40/36 x 1 CM2 - 100 %
185.900 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn huỳnh quang âm trần 3 bóng 1m2 - FS 40/36 x 3 M6 - 100 %
1.015.300 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn huỳnh quang Phân quang đơn 1m2 FS 40/36x1 M2 PQ - 100 %
229.900 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn huỳnh quang Phân quang đôi 1m2 - FS 40/36x2 M2 PQ - 100 %
358.600 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Bộ đèn chiếu bảng FS 40/36x1 CM1*E BACS - Rạng Đông - 100 %
729.300 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Bộ đèn chiếu sáng lớp học FS 40/36x2 CM1*EH - Rạng Đông - 100 %
767.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Đèn led thanh ray - LED spotlight 8W (D SP01L/8W) - 100 %
420.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Đèn LED chiếu pha 30W - D CP01L/30W Rạng Đông - 100 %
924.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Đèn LED chỉ dẫn D CD01 40x20/1,5W - Rạng Đông - 100 %
418.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Đèn bàn Rạng Đông RD-RL-14.LED - 100 %
269.500 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Đèn LED gắn tường D GT02L/4W - Rạng Đông - 100 %
378.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Đèn LED ốp trần chống bụi Rạng Đông D LN CB02L/12W - 100 %
600.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Bóng đèn Led Rạng Đông 3W  (LED PAR  20N/3W) - 100 %
48.400 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Đèn Bàn Led Panasonic HH-LT062019 - 100 %
1.320.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Đèn Bàn Led Panasonic HHGLT0346L19 - 100 %
1.397.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Đèn Bàn Led Panasonic HHGLT0345L19 - 100 %
1.397.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Đèn Bàn Led Panasonic HH-LT0222P19 (Hồng) - 100 %
1.400.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Đèn Bàn Led Panasonic HH-LT0221P19 (Đen) - 100 %
1.400.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Đèn Bàn Led Panasonic HH-LT0220P19 (Trắng) - 100 %
1.400.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Đèn Bàn Led Panasonic HH-LT062819 (Trắng) - 100 %
880.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Đèn Bàn Led Panasonic HH-LT062919 (Đen) - 100 %
880.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Đèn Bàn Led Panasonic HH-LT023219 - 100 %
895.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Đèn Bàn Led Panasonic HH-LT033619 (Trắng) - 100 %
895.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Đèn Bàn Led Panasonic HHGLT0629U19 (Đen) - 100 %
880.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Đèn Bàn Led Panasonic HHGLT0628U19 (Trắng) - 100 %
880.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Đèn Bàn Led Panasonic SQ-LE530K-W (Trắng) - 100 %
3.850.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Đèn Bàn Led Panasonic NNP63933 (Bạc) - 100 %
2.950.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Đèn Bàn Led Panasonic NNP61923 (Bạc) - 100 %
1.780.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Đèn Bàn Led Panasonic HH-LT0623 - 100 %
3.950.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Thiết kế bởi HuraSoft