Hỗ trợ mua hàng

Hà Nội: 0936.236.855

0931.789.955

0904.673.696

024.3976.4028

Email: Kd@Thietbidienhanoi.vn

DANH MỤC SẢN PHẨM

Ống nhựa xoắn HDPE

12 sản phẩm (Tích chọn sp rồi nhấn So sánh)
Ống nhựa gân xoắn HDPE Thành Công TFP 260/200 - 100 %
295.500 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Ống nhựa gân xoắn HDPE Thành Công TFP 230/175 - 100 %
247.200 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Ống nhựa gân xoắn HDPE Thành Công TFP 195/150 - 100 %
165.800 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Ống nhựa gân xoắn HDPE Thành Công TFP 160/125 - 100 %
121.400 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Ống nhựa gân xoắn HDPE Thành Công TFP 130/100 - 100 %
78.100 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Ống nhựa gân xoắn HDPE Thành Công TFP 110/90 - 100 %
63.600 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Ống nhựa gân xoắn HDPE Thành Công TFP 105/80 - 100 %
55.300 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Ống nhựa gân xoắn HDPE Thành Công TFP 85/65 - 100 %
42.500 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Ống nhựa gân xoắn HDPE Thành Công TFP 65/50 - 100 %
29.300 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Ống nhựa gân xoắn HDPE Thành Công TFP 50/40 - 100 %
21.400 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Ống nhựa gân xoắn HDPE Thành Công TFP 40/30 - 100 %
14.900 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Ống nhựa gân xoắn HDPE Thành Công TFP 32/25 - 100 %
12.800 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Thiết kế bởi HuraSoft