Hỗ trợ mua hàng

Hà Nội: 0936.236.855

0931.789.955

0904.673.696

024.3976.4028

Email: Kd@Thietbidienhanoi.vn

DANH MỤC SẢN PHẨM

Ống nhựa xoắn HDPE

12 sản phẩm (Tích chọn sp rồi nhấn So sánh)
Ống nhựa gân xoắn HDPE SANTO ELP 260/200 - 100 %
325.050 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Ống nhựa gân xoắn HDPE SANTO ELP 230/175 - 100 %
271.920 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Ống nhựa gân xoắn HDPE SANTO ELP 195/150 - 100 %
182.380 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Ống nhựa gân xoắn HDPE SANTO ELP 160/125 - 100 %
133.540 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Ống nhựa gân xoắn HDPE SANTO ELP 130/100 - 100 %
85.910 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Ống nhựa gân xoắn HDPE SANTO ELP 110/90 - 100 %
69.960 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Ống nhựa gân xoắn HDPE SANTO ELP 105/80 - 100 %
60.830 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Ống nhựa gân xoắn HDPE SANTO ELP 85/65 - 100 %
46.750 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Ống nhựa gân xoắn HDPE SANTO ELP 65/50 - 100 %
32.230 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Ống nhựa gân xoắn HDPE SANTO ELP 50/40 - 100 %
23.540 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Ống nhựa gân xoắn HDPE SANTO ELP 40/30 - 100 %
16.390 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Ống nhựa gân xoắn HDPE SANTO ELP 32/25 - 100 %
14.080 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Thiết kế bởi HuraSoft