Hỗ trợ mua hàng

Hà Nội: 0936.236.855

0931.789.955

0904.673.696

024.3976.4028

Email: Kd@Thietbidienhanoi.vn

DANH MỤC SẢN PHẨM

Ống nhựa xoắn HDPE

12 sản phẩm (Tích chọn sp rồi nhấn So sánh)
Ống nhựa gân xoắn HDPE OSPEN 130/100 - 40 %
85.800 VND
51.480 VND
Chọn so sánh
Ống nhựa gân xoắn HDPE OSPEN 105/80 - 40 %
69.300 VND
41.580 VND
Chọn so sánh
Ống nhựa gân xoắn HDPE OSPEN 65/50 - 41 %
35.904 VND
21.542 VND
Chọn so sánh
Ống nhựa gân xoắn HDPE OSPEN 50/40 - 41 %
26.664 VND
15.998 VND
Chọn so sánh
Ống nhựa gân xoắn HDPE OSPEN 320/250 - 40 %
772.200 VND
463.320 VND
Chọn so sánh
Ống nhựa gân xoắn HDPE OSPEN 260/200 - 40 %
386.760 VND
232.056 VND
Chọn so sánh
Ống nhựa gân xoắn HDPE OSPEN 230/175 - 40 %
31.020 VND
18.612 VND
Chọn so sánh
Ống nhựa gân xoắn HDPE OSPEN 195/150 - 40 %
204.600 VND
122.760 VND
Chọn so sánh
Ống nhựa gân xoắn HDPE OSPEN 160/125 - 40 %
137.940 VND
82.764 VND
Chọn so sánh
Ống nhựa gân xoắn HDPE OSPEN 85/65 - 40 %
52.536 VND
31.522 VND
Chọn so sánh
Ống nhựa gân xoắn HDPE OSPEN 40/30 - 40 %
18.480 VND
11.088 VND
Chọn so sánh
Ống nhựa gân xoắn HDPE OSPEN 32/25 - 40 %
16.896 VND
10.138 VND
Chọn so sánh
Thiết kế bởi HuraSoft