Hỗ trợ mua hàng

Hà Nội: 0936.236.855

0931.789.955

0904.673.696

024.3976.4028

Email: Kd@Thietbidienhanoi.vn

DANH MỤC SẢN PHẨM

Ống nhựa xoắn HDPE

11 sản phẩm (Tích chọn sp rồi nhấn So sánh)
Ống nhựa gân xoắn HDPE 260/200 - Sino - 100 %
285.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Ống nhựa gân xoắn HDPE 230/175 - Sino - 100 %
230.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Ống nhựa gân xoắn HDPE 195/150 - Sino - 100 %
150.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Ống nhựa gân xoắn HDPE 160/125 - Sino - 100 %
100.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Ống nhựa gân xoắn HDPE 130/100 - Sino - 100 %
62.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Ống nhựa gân xoắn HDPE 105/80 - Sino - 100 %
50.500 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Ống nhựa gân xoắn HDPE 85/65 - Sino - 100 %
38.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Ống nhựa gân xoắn HDPE 65/50 - Sino - 100 %
26.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Ống nhựa gân xoắn HDPE 50/40 - Sino - 100 %
19.500 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Ống nhựa gân xoắn HDPE 40/30 - Sino - 100 %
13.500 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Ống nhựa gân xoắn HDPE 32/25 - Sino - 100 %
12.500 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Thiết kế bởi HuraSoft