Hỗ trợ mua hàng

Hà Nội: 0904.673.696

0936.236.855

024.3976.4028

Email: Kd@Thietbidienhanoi.vn

DANH MỤC SẢN PHẨM
Ống luồn dây điện Sino-Vanlock

Ống luồn dây điện Sino-Vanlock

57 sản phẩm (Tích chọn sp rồi nhấn So sánh)
 Ống gen luồn dây mềm Vanlock D20 - VL9020CL (độ dài 50m/ cuộn) - 100 %
185.900 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
 Ống gen luồn dây mềm Vanlock D16 - VL9016CL (độ dài 50m/ cuộn) - 100 %
154.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Lò xo uống ống gen luồn dây điện SP16 - 100 %
69.960 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Kìm cắt ống luồn dây điện PVC 1-5/8" - 100 %
484.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Kẹp đỡ ống luồn dây điện D16 ( E280/16) - 100 %
1.298 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Côn thu cho ống luồn dây điện D20/16 (LSP19) - 100 %
2.420 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Đầu, khớp nối ren cho ống luồn dây điện D16 (E258+281/16) - 100 %
2.420 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Nắp đậy cho hộp chia ngả ống luồn dây điện - E240LS - 100 %
1.760 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Khớp nối trơn/ măng xông cho ống luồn dây điện D16 (E242/16) - 100 %
9.900 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
 Ống gen luồn dây mềm Vanlock D40 - VL9040CL (độ dài 25m/ cuộn) - 100 %
573.100 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
 Ống gen luồn dây mềm Vanlock D32 - VL9032CL (độ dài 25m/ cuộn) - 100 %
370.700 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
 Ống gen luồn dây mềm Vanlock D25 - VL9025CL (độ dài 40m/ cuộn) - 100 %
238.700 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng gen luồn dây điện chống cháy SP 120x40 mm - GA120 (2 m/ cây) - 100 %
287.980 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng gen luồn dây điện chống cháy SP 100x60 mm - GA100/03 (2 m/ cây) - 100 %
240.790 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng gen luồn dây điện chống cháy SP 100x40 mm - GA100/02 (2 m/ cây) - 100 %
145.200 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng gen luồn dây điện chống cháy SP 100x27 mm - GA100/01 (2 m/ cây) - 100 %
139.150 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng gen luồn dây điện chống cháy SP 80x60 mm - GA80/02 (2 m/ cây) - 100 %
192.390 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng gen luồn dây điện chống cháy SP 80x40 mm - GA80 (2 m/ cây) - 100 %
125.840 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng gen luồn dây điện chống cháy SP 60x40 mm - GA60/02 (2 m/ cây) - 100 %
90.750 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng gen luồn dây điện chống cháy SP 60x22 mm - GA60/01 (2 m/ cây) - 100 %
73.568 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng gen luồn dây điện chống cháy SP 39x18 mm - GA39/01 (2 m/ cây) - 100 %
37.510 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng gen chống cháy SP 28x10 mm - GA28 (2 m/ cây) - 100 %
18.700 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Thiết kế bởi HuraSoft