Hỗ trợ mua hàng

Hà Nội: 0904.673.696

0936.236.855

024.3976.4028

Email: Kd@Thietbidienhanoi.vn

DANH MỤC SẢN PHẨM
Máng Đèn Tán Quang Âm Trần

Máng Đèn Tán Quang Âm Trần

65 sản phẩm (Tích chọn sp rồi nhấn So sánh)
Máng đèn tán quang ECO (lắp âm) Comet 4 bóng/ 0,6m (CFR420/ET) - 100 %
767.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn tán quang ECO (lắp âm) Comet 3 bóng/ 0,6m (CFR320/ET) - 100 %
649.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn tán quang ECO (lắp âm) Comet 2 bóng/ 0,6m (CFR220/ET) - 100 %
471.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn tán quang (lắp âm) Comet 4 bóng/ 0,6m (CFR420/T) - 100 %
954.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn tán quang (lắp âm) Comet 3 bóng/ 0,6m (CFR320/T) - 100 %
789.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn tán quang (lắp âm) Comet 2 bóng/ 0,6m (CFR220/T) - 100 %
555.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn tán quang kiểu ECO Comet 4 bóng/ 1,2m (CFR440/EC) - 100 %
1.159.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn tán quang kiểu ECO Comet 4 bóng/ 0,6m (CFR420/EC) - 100 %
780.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn tán quang kiểu ECO Comet 3 bóng/ 1,2m (CFR340/EC) - 100 %
979.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn tán quang kiểu ECO Comet 3 bóng/ 0,6m (CFR320/EC) - 100 %
670.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn tán quang kiểu ECO Comet 2 bóng/ 1,2m (CFR240/EC) - 100 %
610.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn tán quang kiểu ECO Comet 2 bóng/ 0,6m (CFR220/EC) - 100 %
446.500 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn tán quang kiểu ECO Comet 1 bóng/ 1,2m (CFR140/EC) - 100 %
422.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn tán quang kiểu ECO Comet 1 bóng/ 0,6m (CFR120/EC) - 100 %
300.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn tán quang ECO (lắp âm) Comet 4 bóng/ 1,2m (CFR440/E) - 100 %
1.165.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn tán quang ECO (lắp âm) Comet 4 bóng/ 0,6m (CFR420/E) - 100 %
707.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn tán quang ECO (lắp âm) Comet 3 bóng/ 1,2m (CFR340/E) - 100 %
982.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn tán quang ECO (lắp âm) Comet 3 bóng/ 0,6m (CFR320/E) - 100 %
618.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn tán quang ECO (lắp âm) Comet 2 bóng/ 1,2m (CFR240/E) - 100 %
612.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn tán quang ECO (lắp âm) Comet 2 bóng/ 0,6m (CFR220/E) - 100 %
444.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn tán quang ECO (lắp âm) Comet 1 bóng/ 1,2m (CFR140/E) - 100 %
423.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn tán quang ECO (lắp âm) Comet 1 bóng/ 0,6m (CFR120/E) - 100 %
288.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn tán quang kiểu PARABOL 4 bóng/ 1,2m (CFR440/C) - 100 %
1.235.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn tán quang kiểu PARABOL 4 bóng/ 0,6m (CFR420/C) - 100 %
902.500 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn tán quang kiểu PARABOL 3 bóng/ 1,2m (CFR340/C) - 100 %
1.102.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn tán quang kiểu PARABOL 3 bóng/ 0,6m (CFR320/C) - 100 %
717.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn tán quang kiểu PARABOL 2 bóng/ 1,2m (CFR240/C) - 100 %
665.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn tán quang kiểu PARABOL 2 bóng/ 0,6m (CFR220/C) - 100 %
503.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn tán quang kiểu PARABOL 1 bóng/ 1,2m (CFR140/C) - 100 %
552.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn tán quang kiểu PARABOL 1 bóng/ 0,6m (CFR120/C) - 100 %
342.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn tán quang (lắp âm) Comet 4 Bóng/1,2m (CFR440) - 100 %
1.290.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn tán quang (lắp âm) Comet 4 Bóng/0,6m (CFR420) - 100 %
886.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn tán quang (lắp âm) Comet 3 Bóng/1,2m (CFR340) - 100 %
1.111.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn tán quang (lắp âm) Comet 3 Bóng/0,6m (CFR320) - 100 %
749.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn tán quang (lắp âm) Comet 2 Bóng/1,2m (CFR240) - 100 %
672.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn tán quang (lắp âm) Comet 2 Bóng/0,6m (CFR220) - 100 %
522.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn tán quang (lắp âm) Comet 1 Bóng/1,2m (CFR140) - 100 %
514.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn tán quang (lắp âm) Comet 1 Bóng/0,6m (CFR120) - 100 %
346.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn tán quang (lắp âm) T5 Comet 4 Bóng/1,2m (CFR428/E) - 100 %
1.450.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn tán quang (lắp âm) T5 Comet 3 Bóng/1,2m (CFR328/E) - 100 %
1.150.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn tán quang (lắp âm) T5 Comet 2 Bóng/1,2m (CFR228/E) - 100 %
700.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn tán quang (lắp âm) T5 Comet 4 Bóng/0,6m (CFR414/E) - 100 %
1.120.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn tán quang (lắp âm) T5 Comet 3 Bóng/0,6m (CFR314/E) - 100 %
850.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn tán quang (lắp âm) T5 Comet 2 Bóng/0,6m (CFR214/E) - 100 %
570.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn tán quang ECO (lắp âm) Comet 18W/4 Bóng (CFR412/E) - 100 %
1.600.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn tán quang ECO (lắp âm) Comet 9W/4 Bóng (CFR406/E) - 100 %
1.000.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn tán quang ECO (lắp âm) Comet 18W/3 Bóng (CFR312/E) - 100 %
1.320.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Thiết kế bởi HuraSoft