Hỗ trợ mua hàng

Hà Nội: 0936.236.855

0931.789.955

0904.673.696

024.3976.4028

Email: Kd@Thietbidienhanoi.vn

DANH MỤC SẢN PHẨM

Máng Đèn BATTEN

50 sản phẩm (Tích chọn sp rồi nhấn So sánh)
Máng đèn Batten T5 (gắn phản xạ) Comet 2 bóng/ 1,2m (SBCR228) - 100 %
380.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn Batten T5 (gắn phản xạ) Comet 1 bóng/ 1,2m (SBCR128) - 100 %
200.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn Batten T5 (gắn phản xạ) Comet 1 bóng/ 0,6m (SBCR114) - 100 %
160.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn Batten T8 (gắn phản xạ) Comet 2 bóng/ 1,2m (CFBR240/E) - 100 %
280.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn Batten T8 (gắn phản xạ) Comet 2 bóng/ 0,6m (CFBR220/E) - 100 %
190.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn Batten T8 (gắn phản xạ) Comet 1 bóng/ 1,2m (CFBR140/E) - 100 %
182.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn Batten T8 (gắn phản xạ) Comet 1 bóng/ 0,6m (CFBR120/E) - 100 %
145.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn Batten Slimline (Ballast điện tử) Comet 1 bóng/ 1,2m (SLBT140) - 100 %
101.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn Batten Innovation Comet 2 bóng/ 1,2m (SBO240) - 100 %
199.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn Batten Innovation Comet 1 bóng/ 1,2m (SBO140) - 100 %
124.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn Batten Innovation Comet 1 bóng/ 0,6m (SBO120) - 100 %
115.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn Batten Innovation Comet 1 bóng/ 1,2m (SBC140) - 100 %
116.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn Batten Innovation Comet 1 bóng/ 0,6m (SBC120) - 100 %
109.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn Batten Slimkit (Ballast điện tử) Comet 2 bóng/ 1,2m (SFBE240) - 100 %
147.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn Batten Slimkit (Ballast điện tử) Comet 1 bóng/ 0,6m (SFBE220) - 100 %
125.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn Batten Slimkit Comet 2 bóng/ 1,2m (SBBO240) - 100 %
195.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn Batten Slimkit Comet 2 bóng/ 1,2m (SFBO240) - 100 %
195.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn Batten Slimkit Comet 2 bóng/ 0,6m (SFBO220) - 100 %
167.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn Batten Slimkit Comet 1 bóng/ 1,2m (SBBO140) - 100 %
116.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn Batten Slimkit Comet 1 bóng/ 0,6m (SBBO120) - 100 %
108.500 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn Batten Slimkit Comet 1 bóng/ 1,2m (SFBO140) - 100 %
116.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn Batten Slimkit Comet 1 bóng/ 0,6m (SFBO120) - 100 %
108.500 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn Batten Standardkit Comet 2 bóng/ 1,2m (CFBO240) - 100 %
203.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn Batten Standardkit Comet 2 bóng/ 0,6m (CFBO220) - 100 %
180.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn Batten Standardkit Comet 1 bóng/ 1,2m (CFBO140) - 100 %
135.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn Batten Standardkit Comet 1 bóng/ 0,6m (CFBO120) - 100 %
129.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn Batten Comet 2 bóng/ 1,2m (CFBC240) - 100 %
201.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn Batten Comet 2 bóng/ 0,6m (CFBC220) - 100 %
167.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn Batten Comet 1 bóng/ 1,2m (CFBC140) - 100 %
122.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn Batten Comet 1 bóng/ 0,6m (CFBC120) - 100 %
112.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Đèn Tube Led & Máng Đèn Batten Comet 16W (SLB112/G) - 100 %
115.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Đèn Tube Led & Máng Đèn Batten Comet 8W (SLB106/G) - 100 %
85.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Đèn Tube Led & Máng Đèn Batten Comet 18W (SLBT112/G) - 100 %
165.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Đèn Tube Led & Máng Đèn Batten Comet 9W (SLBT106/G) - 100 %
115.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Đèn Tube Led & Máng Đèn Batten Comet 18W (SLBT112) - 100 %
250.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Đèn Tube Led & Máng Đèn Batten Comet 9W (SLBT106) - 100 %
190.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Thiết kế bởi HuraSoft