Hỗ trợ mua hàng

Hà Nội: 0936.236.855

0931.789.955

0904.673.696

024.3976.4028

Email: Kd@Thietbidienhanoi.vn

DANH MỤC SẢN PHẨM

Máng Đèn BATTEN

8 sản phẩm (Tích chọn sp rồi nhấn So sánh)
Máng đèn Slimline LED Batten Philips 18W (LED 1600lm/1200mm) - 100 %
459.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn Slimline LED Batten Philips 9W (LED 800lm/600mm) - 100 %
272.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn Slim LED Batten T5 (BN068C) Philips 14W (LED 1200lm/1200mm) - 100 %
199.900 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn Slim LED Batten T5 (BN068C) Philips 10W (LED 900lm/900mm) - 100 %
179.900 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn Slim LED Batten T5 (BN068C) Philips 7W (LED 600lm/600mm) - 100 %
139.900 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn Slim LED Batten T5 (BN068C) Philips 4W (LED 300lm/300mm) - 100 %
99.900 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn Led Batten T8 (BN012C) Philips 21W (Led Batten 2000lm/1200mm) - 100 %
235.900 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Thiết kế bởi HuraSoft