Hỗ trợ mua hàng

Hà Nội: 0936.236.855

0931.789.955

0904.673.696

024.3976.4028

Email: Kd@Thietbidienhanoi.vn

DANH MỤC SẢN PHẨM
Đèn Led âm trần (Downlight)

Đèn Led âm trần (Downlight)

130 sản phẩm (Tích chọn sp rồi nhấn So sánh)
Đèn Led âm trần Comet 2x3x1W/ L165 W91 H45 (CM211-2x3W) - 100 %
300.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Đèn Led âm trần Comet 2x3x1W/ L165 W91 H45 (CM211-2x3D) - 100 %
300.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Đèn Led âm trần Comet 3x1W/ L91 W91 H45 (CM211-3W) - 100 %
150.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Đèn Led âm trần Comet 3x1W/ L91 W91 H45 (CM211-3D) - 100 %
150.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Đèn Led âm trần Comet 16W/ L180 W180 H45 (CG211-16W) - 100 %
420.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Đèn Led âm trần Comet 16W/ L180 W180 H45 (CG211-16D) - 100 %
420.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Đèn Led âm trần Comet 9W/ L150 W150 H45 (CG211-9W) - 100 %
300.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Đèn Led âm trần Comet 9W/ L150 W150 H45 (CG211-9D) - 100 %
300.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Đèn LED downlight thân nhựa 9W/ D142 H55 (CD512E-9W) - 100 %
180.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Đèn LED downlight thân nhựa 9W/ D142 H55 (CD512E-9D) - 100 %
180.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Đèn LED downlight thân nhựa 7W/ D115 H54 (CD512E-7W) - 100 %
140.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Đèn LED downlight thân nhựa 7W/ D115 H54 (CD512E-7D) - 100 %
140.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Đèn LED downlight thân nhựa 5W/ D107 H56 (CD512E-5W) - 100 %
120.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Đèn LED downlight thân nhựa 5W/ D107 H56 (CD512E-5D) - 100 %
120.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Đèn LED downlight thân nhựa 9W/ D138 H74 (CD512S-9W) - 100 %
180.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Đèn LED downlight thân nhựa 9W/ D138 H74 (CD512S-9D) - 100 %
180.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Đèn LED downlight thân nhựa 7W/ D125.4 H62 (CD512S-7W) - 100 %
140.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Đèn LED downlight thân nhựa 7W/ D125.4 H62 (CD512S-7D) - 100 %
140.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Đèn LED downlight thân nhựa 5W/ D112.7 H56.5 (CD512S-5W) - 100 %
120.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Đèn LED downlight thân nhựa 5W/ D112.7 H56.5 (CD512S-5D) - 100 %
120.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Đèn LED downlight âm trần 12W/ D138 H49 (CS112-12W) - 100 %
215.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Đèn LED downlight âm trần 12W/ D138 H49 (CS112-12D) - 100 %
215.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Đèn LED downlight âm trần 9W/ D138 H49 (CS112-9W) - 100 %
205.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Đèn LED downlight âm trần 9W/ D138 H49 (CS112-9D) - 100 %
205.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Đèn LED downlight âm trần 7W/ D108 H49 (CS112-7W) - 100 %
110.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Đèn LED downlight âm trần 7W/ D108 H49 (CS112-7D) - 100 %
110.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Đèn LED downlight âm trần 5W/ D108 H49 (CS112-5D) - 100 %
105.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Đèn LED downlight âm trần 3W/ D90 H49 (CS112-3W) - 100 %
45.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Đèn LED downlight âm trần 3W/ D90 H49 (CS112-3D) - 100 %
45.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Đèn LED downlight âm trần 15W/ D180 H93 (CD511-15W) - 100 %
570.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Đèn LED downlight âm trần 15W/ D180 H93 (CD511-15D) - 100 %
570.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Đèn LED downlight âm trần 9W/ D139 H83 (CD511-9W) - 100 %
270.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Đèn LED downlight âm trần 9W/ D139 H83 (CD511-9D) - 100 %
270.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Đèn LED downlight âm trần 7W/ D122 H77 (CD511-7W) - 100 %
205.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Đèn LED downlight âm trần 7W/ D122 H77 (CD511-7D) - 100 %
205.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Đèn LED downlight âm trần 5W/ D109 H77 (CD511-5W) - 100 %
190.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Đèn LED downlight âm trần 5W/ D109 H77 (CD511-5D) - 100 %
190.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Đèn LED downlight âm trần 3W/ D95 H45 (CD511-3W) - 100 %
130.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Đèn LED downlight âm trần 3W/ D95 H45 (CD511-3D) - 100 %
130.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Đèn LED downlight âm trần 9W/ D140 H76 (CD412-9W) - 100 %
170.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Đèn LED downlight âm trần 9W/ D140 H76 (CD412-9D) - 100 %
170.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Đèn LED downlight âm trần 5W/ D121 H76 (CD412-5W) - 100 %
130.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Đèn LED downlight âm trần 5W/ D121 H76 (CD412-5D) - 100 %
130.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Đèn LED downlight âm trần 3W/ D112 H76 (CD412-3W) - 100 %
120.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Đèn LED downlight âm trần 3W/ D112 H76 (CD412-3D) - 100 %
120.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Đèn LED downlight âm trần 12W/ D138 H49 (CD112-12W) - 100 %
300.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Đèn LED downlight âm trần 12W/ D138 H49 (CD112-12D) - 100 %
300.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Đèn LED downlight âm trần 9W/ D138 H49 (CD112-9W) - 100 %
290.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Đèn LED downlight âm trần 9W/ D138 H49 (CD112-9D) - 100 %
290.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Đèn LED downlight âm trần 7W/ D108 H45 (CD112-7W) - 100 %
190.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Thiết kế bởi HuraSoft