Hỗ trợ mua hàng

Hà Nội: 0936.236.855

0931.789.955

0904.673.696

024.3976.4028

Email: Kd@Thietbidienhanoi.vn

DANH MỤC SẢN PHẨM

Đèn Huỳnh Quang

8 sản phẩm (Tích chọn sp rồi nhấn So sánh)
Đèn huỳnh quang chống ẩm đôi 0,6m Rạng Đông  D LN CA/2x18W - 100 %
370.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn huỳnh quang đơn bóng 0,6m FS 20/18 x 1 M9 - 100 %
116.600 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn huỳnh quang FS 20/18 x 3 M6 - Rạng Đông - 100 %
718.600 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn huỳnh quang 4 bóng 0,6 m - FS 20/18 x 4 M6 - 100 %
801.200 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn huỳnh quang Mica đơn 0,6m - FS 20/18x1 M2 MC - Rạng Đông - 100 %
150.800 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn huỳnh quang Phân quang đơn 0,6 m - FS 20/18x1 M2 PQ - 100 %
139.800 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn huỳnh quang Mica đôi 0,6m - FS 20/18x2 M2 MC - Rạng Đông - 100 %
252.100 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn huỳnh quang Phân quang đôi 0,6m - FS 20/18x2 M2 PQ - 100 %
232.300 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Thiết kế bởi HuraSoft