Hỗ trợ mua hàng

Hà Nội: 0904.673.696

0936.236.855

024.3976.4028

Email: Kd@Thietbidienhanoi.vn

DANH MỤC SẢN PHẨM

Đèn Huỳnh Quang

6 sản phẩm (Tích chọn sp rồi nhấn So sánh)
Bóng tuýp huỳnh quang Philips T8  Essential TL5 EssentialView 28W 1SL/40 - 100 %
29.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Bóng tuýp huỳnh quang Philips T8  Essential TL5 EssentialView 14W 1SL/40 - 100 %
23.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Bóng tuýp huỳnh quang Philips T8 tiêu chuẩn TL-D 36W/54-765 SVL/30 - 100 %
15.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Bóng tuýp huỳnh quang Philips T8 tiêu chuẩn TL-D 18W/54-765 1SL/30 - 100 %
13.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Thiết kế bởi HuraSoft