Hỗ trợ mua hàng

Hà Nội: 0936.236.855

0931.789.955

0904.673.696

024.3976.4028

Email: Kd@Thietbidienhanoi.vn

DANH MỤC SẢN PHẨM

Đèn Huỳnh Quang

13 sản phẩm (Tích chọn sp rồi nhấn So sánh)
Đèn huỳnh quang chống ẩm đôi 0,6m Rạng Đông  D LN CA/2x18W - 100 %
370.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn huỳnh quang đôi 1m2 FS 40/36 x 2 M9 - 100 %
180.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Chao đèn huỳnh quang cho doanh nghiệp, loại đôi FS 40/36 x 2 CM3 - 100 %
284.900 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn huỳnh quang Phân quang đôi 1m2 - FS 40/36x2 M2 PQ - 100 %
358.600 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Bộ đèn chiếu sáng lớp học FS 40/36x2 CM1*EH - Rạng Đông - 100 %
767.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Đèn huỳnh quang chống ẩm đôi 1m2 Rạng Đông D LN CA/2x36W - 100 %
496.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Chao doanh nghiệp FS 40/36 x 2 CM2 - Rạng Đông - 100 %
284.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn huỳnh quang âm trần 2 bóng 1m2 FS 40/36 x 2 M6 - Rạng Đông - 100 %
619.300 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn huỳnh quang Mica đôi 1m2 - FS 40/36x2 M2 MC - 100 %
368.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn huỳnh quang Mica đôi 0,6m - FS 20/18x2 M2 MC - Rạng Đông - 100 %
252.100 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn huỳnh quang Phân quang đôi 0,6m - FS 20/18x2 M2 PQ - 100 %
232.300 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Bộ đèn chiếu sáng lớp học FS 40/36x2 CM1*E - Rạng Đông - 100 %
843.700 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Thiết kế bởi HuraSoft