Hỗ trợ mua hàng

Hà Nội: 0936.236.855

0931.789.955

0904.673.696

024.3976.4028

Email: Kd@Thietbidienhanoi.vn

DANH MỤC SẢN PHẨM

Đèn Huỳnh Quang

13 sản phẩm (Tích chọn sp rồi nhấn So sánh)
Máng đèn huỳnh quang đơn 1m2 Rạng đông FS 40/36 x 1 M9 - 100 %
130.900 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Chao đèn huỳnh quang cho doanh nghiệp, loại đơn FS 40/36 x 1 CM2 - 100 %
185.900 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn huỳnh quang Phân quang đơn 1m2 FS 40/36x1 M2 PQ - 100 %
229.900 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Bộ đèn chiếu bảng FS 40/36x1 CM1*E BACS - Rạng Đông - 100 %
729.300 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Đèn huỳnh quang chống ẩm Rạng Đông D LN CA/1x36W - 100 %
440.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn huỳnh quang đơn bóng 0,6m FS 20/18 x 1 M9 - 100 %
116.600 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Chao đèn huỳnh quang doanh nghiệp loại đơn FS 40/36 x 1 CM3 - 100 %
185.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn huỳnh quang Mica đơn 1m2 Rạng Đông - FS 40/36x1 M2 MC - 100 %
227.700 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn huỳnh quang Mica đơn 0,6m - FS 20/18x1 M2 MC - Rạng Đông - 100 %
150.800 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn huỳnh quang Phân quang đơn 0,6 m - FS 20/18x1 M2 PQ - 100 %
139.800 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Bộ đèn chiếu bảng FS 40/36x1 CM1*EH BACS - Rạng Đông - 100 %
692.120 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Bộ đèn lớp học FS 40/36x1 CM1*EH - Rạng Đông - 100 %
470.800 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Bộ đèn lớp học FS 40/36x1 CM1*E - Rạng Đông - 100 %
499.400 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Thiết kế bởi HuraSoft