Hỗ trợ mua hàng

Hà Nội: 0936.236.855

0931.789.955

0904.611.166

024.3976.4028

Email: Kd@Thietbidienhanoi.vn

DANH MỤC SẢN PHẨM
Đèn huỳnh quang - đèn compact

Đèn huỳnh quang - đèn compact

40 sản phẩm (Tích chọn sp rồi nhấn So sánh)
Đèn Downlight âm trần Comet lỗ cắt trần ø85mm (CDE251/N) - 100 %
54.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Đèn Downlight âm trần Comet lỗ cắt trần ø95mm (CDE301/N) - 100 %
56.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Đèn Downlight âm trần Comet lỗ cắt trần ø100mm (CDE351/N) - 100 %
58.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Đèn Downlight âm trần Comet lỗ cắt trần ø120mm (CDE401/N) - 100 %
80.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Đèn Downlight âm trần Comet lỗ cắt trần ø142mm (CDE501/N) - 100 %
90.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Đèn Downlight âm trần Comet lỗ cắt trần ø172mm (CDE601/N) - 100 %
98.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Đèn Downlight âm trần Comet lỗ cắt trần ø85mm (CDE251/G) - 100 %
51.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Đèn Downlight âm trần Comet lỗ cắt trần ø95mm (CDE301/G) - 100 %
54.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Đèn Downlight âm trần Comet lỗ cắt trần ø120mm (CDV401/W) - 100 %
86.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Đèn Downlight âm trần Comet lỗ cắt trần ø100mm (CDE351/G) - 100 %
56.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Đèn Downlight âm trần Comet lỗ cắt trần ø155mm (CDV501/W) - 100 %
107.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Đèn Downlight âm trần Comet lỗ cắt trần ø120mm (CDE401/G) - 100 %
77.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Đèn Downlight âm trần ECO Comet lỗ cắt trần ø85mm (CDE251/W) - 100 %
49.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Đèn Downlight âm trần Comet lỗ cắt trần ø142mm (CDE501/G) - 100 %
87.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Đèn Downlight âm trần ECO Comet lỗ cắt trần ø95mm (CDE301/W) - 100 %
51.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Đèn Downlight âm trần Comet lỗ cắt trần ø172mm (CDE601/G) - 100 %
93.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Đèn Downlight âm trần ECO Comet lỗ cắt trần ø100mm (CDE351/W) - 100 %
53.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Đèn Downlight âm trần ECO Comet lỗ cắt trần ø120mm (CDE401/W) - 100 %
73.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Đèn Downlight âm trần ECO Comet lỗ cắt trần ø142mm (CDE501/W) - 100 %
82.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Đèn Downlight âm trần ECO Comet lỗ cắt trần ø172mm (CDE601/W) - 100 %
89.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Phụ kiện đèn huỳnh quang Ballast (mỏng) 36/40W (CBL40) - 100 %
42.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Phụ kiện đèn huỳnh quang Ballast (mỏng) 18/20W (CBI20) - 100 %
42.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Phụ kiện đèn huỳnh quang Ballast (mỏng) 36/40W (CBI40) - 100 %
42.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Phụ kiện đèn huỳnh quang Ballast (tiêu chuẩn) 18/20W (CBEV20) - 100 %
42.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Đèn Downlight âm trần Comet lỗ cắt trần ø75mm (CDV201/W) - 100 %
45.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Phụ kiện đèn huỳnh quang Ballast (tiêu chuẩn) 36/40W (CBEV40) - 100 %
42.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Đèn Downlight âm trần Comet lỗ cắt trần ø85mm (CDV251/W) - 100 %
58.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Phụ kiện đèn huỳnh quang Ballast (tiêu chuẩn) 18/20W (CBC20) - 100 %
42.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Đèn Downlight âm trần Comet lỗ cắt trần ø95mm (CDV301/W) - 100 %
59.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Phụ kiện đèn huỳnh quang Ballast (tiêu chuẩn) 36/40W (CBC40) - 100 %
42.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Đèn Downlight âm trần Comet lỗ cắt trần ø100mm (CDV351/W) - 100 %
64.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Phụ kiện đèn huỳnh quang Ballast (điện tử) 18/20W (CEB120) - 100 %
38.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Phụ kiện đèn huỳnh quang Ballast (điện tử) 36/40W (CEB140) - 100 %
41.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Phụ kiện đèn huỳnh quang Ballast (điện tử) 2x36/40W (CEB240) - 100 %
62.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Phụ kiện đèn huỳnh quang Ballast (điện tử) 20/40W (CEBS140) - 100 %
60.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Phụ kiện đèn huỳnh quang Ballast (điện tử) 2x20/40W (CEBS240) - 100 %
70.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Phụ kiện đèn huỳnh quang Starter 110/130V (S2) - 100 %
4.600 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Phụ kiện đèn huỳnh quang Starter 220/240V (ST111) - 100 %
2.800 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Phụ kiện đèn huỳnh quang Starter 220/240V (SC111) - 100 %
2.900 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Phụ kiện đèn huỳnh quang Ballast (mỏng) 18/20W (CBL20) - 100 %
42.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Thiết kế bởi HuraSoft