Hỗ trợ mua hàng

Hà Nội: 0936.236.855

0931.789.955

0904.673.696

024.3976.4028

Email: Kd@Thietbidienhanoi.vn

DANH MỤC SẢN PHẨM

Dây điện Vinacap

16 sản phẩm (Tích chọn sp rồi nhấn So sánh)
Dây điện Vinacap, dây đơn mềm VCm 1x16 - 100 %
37.190 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây điện Vinacap, dây đơn mềm VCm 1x10 - 100 %
23.880 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây điện Vinacap, dây đơn mềm VCm 1x6.0 - 100 %
13.900 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây điện Vinacap, dây đơn mềm VCm 1x4.0 - 100 %
9.360 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây điện Vinacap, dây đơn mềm VCm 1x2.5 - 100 %
5.810 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây điện Vinacap, dây đơn mềm VCm 1x2.0 - 100 %
4.700 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây điện Vinacap, dây đơn mềm VCm 1x1.5 - 100 %
3.580 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây điện Vinacap, dây đơn mềm VCm 1x1.0 - 100 %
2.460 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây điện Vinacap, dây đơn mềm VCm 1x0.75 - 100 %
1.890 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây điện Vinacap, dây đơn mềm VCm 1x0.5 - 100 %
1.360 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây điện Vinacap, dây đơn cứng VCm 1x6.0 - 100 %
13.610 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây điện Vinacap, dây đơn cứng VCm 1x4.0 - 100 %
9.150 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây điện Vinacap, dây đơn cứng VCm 1x2.5 - 100 %
5.570 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây điện Vinacap, dây đơn cứng VCm 1x2 - 100 %
4.650 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây điện Vinacap, dây đơn cứng VCm 1x1.5 - 100 %
3.490 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây điện Vinacap, dây đơn cứng VCm 1x1.0 - 100 %
2.410 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Thiết kế bởi HuraSoft