Hỗ trợ mua hàng

Hà Nội: 0904.673.696

0936.236.855

024.3976.4028

Email: Kd@Thietbidienhanoi.vn

DANH MỤC SẢN PHẨM

Dây điện Goldcup

5 sản phẩm (Tích chọn sp rồi nhấn So sánh)
Dây điện Goldcup, dây tròn đặc 3 ruột CVV 3x6.0 - 29 %
53.919 VND
38.821 VND
Chọn so sánh
Dây điện Goldcup, dây tròn đặc 3 ruột CVV 3x4.0 - 29 %
36.569 VND
26.329 VND
Chọn so sánh
Dây điện Goldcup, dây tròn đặc 3 ruột CVV 3x2.5 - 29 %
23.318 VND
16.788 VND
Chọn so sánh
Dây điện Goldcup, dây tròn đặc 3 ruột CVV 3x1.5 - 29 %
14.940 VND
10.756 VND
Chọn so sánh
Dây điện Goldcup, dây tròn đặc 3 ruột CVV 3x0.75 - 29 %
8.470 VND
6.098 VND
Chọn so sánh
Thiết kế bởi HuraSoft