Hỗ trợ mua hàng

Hà Nội: 0936.236.855

0931.789.955

0904.611.166

024.3976.4028

Email: Kd@Thietbidienhanoi.vn

DANH MỤC SẢN PHẨM

Dây điện Goldcup

5 sản phẩm (Tích chọn sp rồi nhấn So sánh)
Dây điện Goldcup, dây tròn đặc 3 ruột CVV 3x6.0 - 30 %
111.954 VND
78.368 VND
Chọn so sánh
Dây điện Goldcup, dây tròn đặc 3 ruột CVV 3x4.0 - 30 %
75.001 VND
52.501 VND
Chọn so sánh
Dây điện Goldcup, dây tròn đặc 3 ruột CVV 3x2.5 - 31 %
49.366 VND
34.556 VND
Chọn so sánh
Dây điện Goldcup, dây tròn đặc 3 ruột CVV 3x1.5 - 31 %
30.439 VND
21.307 VND
Chọn so sánh
Dây điện Goldcup, dây tròn đặc 3 ruột CVV 3x0.75 - 30 %
17.531 VND
12.272 VND
Chọn so sánh
Thiết kế bởi HuraSoft