Hỗ trợ mua hàng

Hà Nội: 0936.236.855

0931.789.955

0904.611.166

024.3976.4028

Email: Kd@Thietbidienhanoi.vn

DANH MỤC SẢN PHẨM

Dây điện Goldcup

5 sản phẩm (Tích chọn sp rồi nhấn So sánh)
Dây điện Goldcup, dây tròn đặc 3 ruột CVV 3x0.75 - 32 %
11.190 VND
7.721 VND
Chọn so sánh
Dây điện Goldcup, dây tròn đặc 3 ruột CVV 3x1.5 - 32 %
19.019 VND
13.123 VND
Chọn so sánh
Dây điện Goldcup, dây tròn đặc 3 ruột CVV 3x2.5 - 32 %
30.776 VND
21.235 VND
Chọn so sánh
Dây điện Goldcup, dây tròn đặc 3 ruột CVV 3x4.0 - 32 %
46.957 VND
32.400 VND
Chọn so sánh
Dây điện Goldcup, dây tròn đặc 3 ruột CVV 3x6.0 - 32 %
69.576 VND
48.007 VND
Chọn so sánh
Thiết kế bởi HuraSoft