Hỗ trợ mua hàng

Hà Nội: 0936.236.855

0931.789.955

0904.611.166

024.3976.4028

Email: Kd@Thietbidienhanoi.vn

DANH MỤC SẢN PHẨM

Dây điện Goldcup

12 sản phẩm (Tích chọn sp rồi nhấn So sánh)
Dây điện Goldcup, dây đôi mềm dẹt CVV 2x2.5 - 30 %
31.590 VND
22.113 VND
Chọn so sánh
Dây điện Goldcup, dây đôi mềm dẹt CVV 2x1.5 - 31 %
19.879 VND
13.915 VND
Chọn so sánh
Dây điện Goldcup, dây tròn đặc 2 ruột CVV 2x2.5 - 30 %
34.231 VND
23.962 VND
Chọn so sánh
Dây điện Goldcup, dây tròn đặc 2 ruột CVV 2x1.5 - 31 %
21.446 VND
15.012 VND
Chọn so sánh
Dây điện Goldcup, dây tròn đặc 2 ruột CVV 2x1 - 30 %
15.614 VND
10.930 VND
Chọn so sánh
Dây điện Goldcup, dây tròn đặc 2 ruột CVV 2x0.75 - 31 %
12.829 VND
8.980 VND
Chọn so sánh
Dây điện Goldcup, dây tròn đặc 2 ruột CVV 2x0.5 - 31 %
9.506 VND
6.654 VND
Chọn so sánh
Dây điện Goldcup, dây đôi mềm dẹt CVV 2x6.0 - 30 %
73.701 VND
51.591 VND
Chọn so sánh
Dây điện Goldcup, dây đôi mềm dẹt CVV 2x4.0 - 30 %
49.394 VND
34.576 VND
Chọn so sánh
Dây điện Goldcup, dây đôi mềm dẹt CVV 2x1.0 - 30 %
14.344 VND
10.041 VND
Chọn so sánh
Dây điện Goldcup, dây đôi mềm dẹt CVV 2x0.75 - 31 %
11.389 VND
7.972 VND
Chọn so sánh
Dây điện Goldcup, dây đôi mềm dẹt CVV 2x0.5 - 30 %
8.270 VND
5.789 VND
Chọn so sánh
Thiết kế bởi HuraSoft