Hỗ trợ mua hàng

Hà Nội: 0936.236.855

0931.789.955

0904.611.166

024.3976.4028

Email: Kd@Thietbidienhanoi.vn

DANH MỤC SẢN PHẨM

Dây điện Cadivi

34 sản phẩm (Tích chọn sp rồi nhấn So sánh)
Bảng giá bán buôn dây cáp điện CADIVI năm 2021 - 28 %
10.000 VND
7.200 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadivi, dây đôi mềm dẹt VCmo 2x0.75 - 29 %
10.352 VND
7.453 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadivi, dây đôi mềm dẹt VCmo 2x1 - 29 %
12.959 VND
9.330 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadivi, dây đôi mềm dẹt VCmo 2x1.5 - 29 %
18.263 VND
13.149 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadivi, dây đôi mềm dẹt VCmo 2x2.5 - 29 %
29.414 VND
21.178 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadivi, dây đơn cứng VC 1x1.5 F1,38/ 450/750 - 28 %
7.866 VND
5.664 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadivi, dây đơn cứng VC 1x2.5 F1,77/ 450/750 - 28 %
12.597 VND
9.070 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadivi, dây đơn cứng VC 1x4 F2,24/ 450/750 - 29 %
19.649 VND
14.147 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadivi, dây đơn cứng VC 1x6 F2,74/ 450/750 - 28 %
28.962 VND
20.853 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadivi, dây đơn cứng VC 1x10 F3,56/ 450/750 - 29 %
48.671 VND
35.043 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadivi, dây đơn mềm VCm 1x0.5 - 29 %
3.149 VND
2.267 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadivi, dây đơn mềm VCm 1x0.75 - 29 %
4.370 VND
3.146 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadivi, dây đơn mềm VCm 1x1.0 - 28 %
5.605 VND
4.036 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadivi, dây đơn mềm VCm 1x1.5 - 29 %
8.227 VND
5.923 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadivi, dây đơn mềm VCm 1x2.5 - 29 %
13.185 VND
9.493 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadivi, dây đơn mềm VCm 1x4.0 - 29 %
20.388 VND
14.679 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadivi, dây đơn mềm VCm 1x6.0 - 28 %
30.890 VND
22.241 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadivi, dây đơn mềm VCm 1x10.0 - 29 %
55.452 VND
39.925 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadivi, dây đơn mềm VCm 1x16.0 - 28 %
81.822 VND
58.912 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadivi, dây tròn đặc 2 ruột VCmt-2x1,5 - 28 %
20.147 VND
14.506 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadivi, dây tròn đặc 2 ruột VCmt-2x2,5 - 29 %
32.096 VND
23.109 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadivi, dây tròn đặc 2 ruột VCmt-2x4 - 28 %
47.918 VND
34.501 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadivi, dây tròn đặc 2 ruột VCmt-2x6 - 28 %
70.973 VND
51.101 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadivi, dây tròn đặc 3 ruột VCmt-3x1,5 - 28 %
28.329 VND
20.397 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadivi, dây tròn đặc 3 ruột VCmt-3x2,5 - 29 %
44.753 VND
32.222 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadivi, dây tròn đặc 3 ruột VCmt-3x4 - 28 %
67.055 VND
48.280 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadivi, dây tròn đặc 3 ruột VCmt-3x6 - 28 %
101.712 VND
73.233 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadivi, dây tròn đặc 4 ruột VCmt-4x1,5 - 29 %
36.767 VND
26.472 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadivi, dây tròn đặc 4 ruột VCmt-4x2,5 - 29 %
57.863 VND
41.661 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadivi, dây tròn đặc 4 ruột VCmt-4x4 - 29 %
87.699 VND
63.143 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadivi, dây tròn đặc 4 ruột VCmt-4x6 - 28 %
132.301 VND
95.257 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadivi, dây đôi mềm dẹt VCmo 2x4 - 29 %
44.452 VND
32.005 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadivi, dây đôi mềm dẹt VCmo 2x6 - 29 %
66.452 VND
47.845 VND
Chọn so sánh
Thiết kế bởi HuraSoft