Hỗ trợ mua hàng

Hà Nội: 0936.236.855

0931.789.955

0904.673.696

024.3976.4028

Email: Kd@Thietbidienhanoi.vn

DANH MỤC SẢN PHẨM

Dây điện Cadisun

11 sản phẩm (Tích chọn sp rồi nhấn So sánh)
Dây điện Cadisun, dây tròn đặc 3 ruột VCTF 3x6.0 - 33 %
97.668 VND
66.414 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun, dây tròn đặc 3 ruột VCTF 3x4.0 - 33 %
64.806 VND
44.068 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun, dây tròn đặc 3 ruột VCTF 3x2.5 - 32 %
42.410 VND
28.839 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun, dây tròn đặc 3 ruột VCTF 3x1.5 - 33 %
26.068 VND
17.726 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun, dây tròn đặc 3 ruột VCTF 3x1.0 - 33 %
18.824 VND
12.800 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun, dây tròn đặc 3 ruột VCTF 3x0.75 - 33 %
15.265 VND
10.380 VND
Chọn so sánh
Thiết kế bởi HuraSoft