Hỗ trợ mua hàng

Hà Nội: 0936.236.855

0931.789.955

0904.611.166

024.3976.4028

Email: Kd@Thietbidienhanoi.vn

DANH MỤC SẢN PHẨM

Dây điện Cadisun

77 sản phẩm (Tích chọn sp rồi nhấn So sánh)
Bảng giá bán buôn dây cáp điện CADISUN 2021 - 40 %
10.000 VND
6.000 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun, dây đơn mềm VCSF 1x2.5 - 41 %
11.119 VND
6.671 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun, dây đơn mềm VCSF 1x6.0 - 41 %
26.812 VND
16.087 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun, dây tròn đặc 4 ruột VCTF 4x6.0 - 40 %
117.723 VND
70.634 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun, dây đôi mềm dẹt VCTFK 2x2.5 - 40 %
24.790 VND
14.874 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun, dây đôi mềm dẹt VCTFK 2x1.5 - 40 %
15.390 VND
9.234 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun, dây đôi mềm dẹt VCTFK 2x0.75 - 41 %
9.092 VND
5.455 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun, dây đơn mềm VCSF 1x4.0 - 41 %
17.612 VND
10.567 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun, dây đơn mềm VCSF 1x1.5 - 41 %
6.847 VND
4.108 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun, dây đôi mềm dẹt VCTFK 2x1.0 - 40 %
11.143 VND
6.686 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun, dây đôi mềm dẹt VCTFK 2x6.0 - 41 %
58.149 VND
34.889 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun, dây đôi mềm dẹt VCTFK 2x4.0 - 40 %
38.926 VND
23.356 VND
Chọn so sánh
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun, dây đơn cứng VCSH 1x6.0 - 40 %
27.110 VND
16.266 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun, dây đơn cứng VCSH 1x4.0 - 41 %
18.139 VND
10.883 VND
Chọn so sánh
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun, dây đơn cứng VCSH 1x2.5 - 40 %
11.206 VND
6.724 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun, dây đơn cứng VCSH 1x1.5 - 40 %
7.045 VND
4.227 VND
Chọn so sánh
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun, dây tròn đặc 4 ruột VCTF 4x4.0 - 40 %
78.271 VND
46.963 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun, dây tròn đặc 4 ruột VCTF 4x2.5 - 40 %
50.568 VND
30.341 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun, dây tròn đặc 4 ruột VCTF 4x1.5 - 40 %
31.390 VND
18.834 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun, dây tròn đặc 4 ruột VCTF 4x1.0 - 40 %
22.375 VND
13.425 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun, dây tròn đặc 4 ruột VCTF 4x0.75 - 41 %
17.987 VND
10.792 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun, dây tròn đặc 3 ruột VCTF 3x6.0 - 40 %
90.113 VND
54.068 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun, dây tròn đặc 3 ruột VCTF 3x4.0 - 40 %
59.821 VND
35.893 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun, dây tròn đặc 3 ruột VCTF 3x2.5 - 41 %
39.034 VND
23.420 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun, dây tròn đặc 3 ruột VCTF 3x1.5 - 40 %
24.040 VND
14.424 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun, dây tròn đặc 3 ruột VCTF 3x1.0 - 41 %
17.327 VND
10.396 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun, dây tròn đặc 3 ruột VCTF 3x0.75 - 40 %
14.030 VND
8.418 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun, dây tròn đặc 2 ruột VCTF 2x6.0 - 41 %
62.669 VND
37.601 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun, dây tròn đặc 2 ruột VCTF 2x4.0 - 41 %
42.392 VND
25.435 VND
Chọn so sánh
Thiết kế bởi HuraSoft