Hỗ trợ mua hàng

Hà Nội: 0936.236.855

0931.789.955

0904.673.696

024.3976.4028

Email: Kd@Thietbidienhanoi.vn

DANH MỤC SẢN PHẨM

Dây điện Cadisun

11 sản phẩm (Tích chọn sp rồi nhấn So sánh)
Dây điện Cadisun, dây tròn đặc 3 ruột VCTF 3x6.0 - 34 %
90.113 VND
59.475 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun, dây tròn đặc 3 ruột VCTF 3x4.0 - 34 %
59.821 VND
39.482 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun, dây tròn đặc 3 ruột VCTF 3x2.5 - 34 %
39.034 VND
25.763 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun, dây tròn đặc 3 ruột VCTF 3x1.5 - 35 %
24.040 VND
15.866 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun, dây tròn đặc 3 ruột VCTF 3x1.0 - 34 %
17.327 VND
11.436 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun, dây tròn đặc 3 ruột VCTF 3x0.75 - 34 %
14.030 VND
9.260 VND
Chọn so sánh
Thiết kế bởi HuraSoft