Hỗ trợ mua hàng

Hà Nội: 0936.236.855

0931.789.955

0904.673.696

024.3976.4028

Email: Kd@Thietbidienhanoi.vn

DANH MỤC SẢN PHẨM

Dây cáp điện

2031 sản phẩm (Tích chọn sp rồi nhấn So sánh)
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 1x400 - 25 %
1.009.580 VND
757.185 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 1x300 - 26 %
796.213 VND
597.159 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 1x240 - 26 %
608.410 VND
456.307 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 1x185 - 26 %
485.870 VND
364.402 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 1x150 - 25 %
388.080 VND
291.060 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 1x120 - 26 %
310.970 VND
233.227 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 1x95 - 25 %
251.900 VND
188.925 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 1x70 - 26 %
186.010 VND
139.507 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 1x50 - 26 %
139.205 VND
104.403 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 1x35 - 25 %
95.700 VND
71.775 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 1x25 - 26 %
71.390 VND
53.542 VND
Chọn so sánh
Cáp điện đơn Trần Phú CV Cu-PVC 1x300 0,6-1kV - 25 %
799.480 VND
599.610 VND
Chọn so sánh
Cáp điện đơn Trần Phú CV Cu-PVC 1x240 0,6-1kV - 25 %
601.920 VND
451.440 VND
Chọn so sánh
Cáp điện đơn Trần Phú CV Cu-PVC 1x185 0,6-1kV - 26 %
479.446 VND
359.584 VND
Chọn so sánh
Cáp điện đơn Trần Phú CV Cu-PVC 1x150 0,6-1kV - 26 %
382.470 VND
286.852 VND
Chọn so sánh
Cáp điện đơn Trần Phú CV Cu-PVC 1x120 0,6-1kV - 26 %
306.350 VND
229.762 VND
Chọn so sánh
Cáp điện đơn Trần Phú CV Cu-PVC 1x95 0,6-1kV - 25 %
248.160 VND
186.120 VND
Chọn so sánh
Cáp điện đơn Trần Phú CV Cu-PVC 1x70 0,6-1kV - 26 %
182.105 VND
136.578 VND
Chọn so sánh
Cáp điện đơn Trần Phú CV Cu-PVC 1x50 0,6-1kV - 26 %
136.070 VND
102.052 VND
Chọn so sánh
Cáp điện đơn Trần Phú CV Cu-PVC 1x35 0,6-1kV - 25 %
92.840 VND
69.630 VND
Chọn so sánh
Cáp điện đơn Trần Phú CV Cu-PVC 1x25 0,6-1kV - 26 %
68.750 VND
51.562 VND
Chọn so sánh
Cáp điện đơn Trần Phú CV Cu-PVC 1x16 0,6-1kV - 25 %
43.384 VND
32.538 VND
Chọn so sánh
Cáp bọc cao su Goldcup 3x25+16 - 100 %
268.013 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp bọc cao su Goldcup 3x16+10 - 100 %
179.911 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp bọc cao su Goldcup 3x6+4 - 100 %
71.592 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp bọc cao su Goldcup 3x4+2.5 - 100 %
49.745 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp bọc cao su Goldcup 3x2.5+1.5 - 100 %
32.981 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp bọc cao su Goldcup 4x2.5 - 100 %
34.973 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp bọc cao su Goldcup 4x1.5 - 100 %
24.554 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp bọc cao su Goldcup 3x6 - 100 %
58.565 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp bọc cao su Goldcup 3x4 - 100 %
38.940 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp bọc cao su Goldcup 2x10 - 100 %
70.332 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp bọc cao su Goldcup 2x6 - 100 %
41.853 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp hàn bọc cao su Goldcup M95 - 100 %
240.030 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp hàn bọc cao su Goldcup M70 - 100 %
175.326 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây cáp điện Sino, Cáp ngầm DSTA 4x300 - 100 %
2.982.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây cáp điện Sino, Cáp ngầm DSTA 4x240 - 100 %
2.410.500 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây cáp điện Sino, Cáp ngầm DSTA 4x185 - 100 %
1.899.750 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây cáp điện Sino, Cáp ngầm DSTA 4x150 - 100 %
1.783.500 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây cáp điện Sino, Cáp ngầm DSTA 4x120 - 100 %
1.236.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây cáp điện Sino, Cáp ngầm DSTA 4x95 - 100 %
986.250 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây cáp điện Sino, Cáp ngầm DSTA 4x70 - 100 %
778.500 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây cáp điện Sino, Cáp ngầm DSTA 4x50 - 100 %
502.500 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây cáp điện Sino, Cáp ngầm DSTA 4x35 - 100 %
377.250 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây cáp điện Sino, Cáp ngầm DSTA 4x25 - 100 %
276.750 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây cáp điện Sino, Cáp ngầm DSTA 4x16 - 100 %
178.500 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây cáp điện Sino, Cáp ngầm DSTA 4x6 - 100 %
84.750 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây cáp điện Sino, Cáp ngầm DSTA 4x4 - 100 %
61.350 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây cáp điện Sino, Cáp ngầm DSTA 4x2.5 - 100 %
40.500 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Thiết kế bởi HuraSoft