Hỗ trợ mua hàng

Hà Nội: 0936.236.855

0931.789.955

0904.673.696

024.3976.4028

Email: Kd@Thietbidienhanoi.vn

DANH MỤC SẢN PHẨM

Dây cáp điện

2031 sản phẩm (Tích chọn sp rồi nhấn So sánh)
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 3x185 - 25 %
1.509.640 VND
1.132.230 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 3x150 - 25 %
1.207.360 VND
905.520 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 3x120 - 26 %
968.550 VND
726.412 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 3x95 - 26 %
785.730 VND
589.297 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 3x70 - 25 %
581.900 VND
436.425 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 3x50 - 25 %
434.940 VND
326.205 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 3x35 - 25 %
299.640 VND
224.730 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 3x25 - 25 %
224.400 VND
168.300 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 3x16 - 25 %
144.100 VND
108.075 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 3x6 - 25 %
62.260 VND
46.695 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 3x4 - 25 %
45.100 VND
33.825 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 2x95 - 25 %
572.660 VND
429.495 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 2x70 - 25 %
412.500 VND
309.375 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 2x50 - 25 %
310.420 VND
232.815 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 2x35 - 26 %
216.150 VND
162.112 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 2x25 - 26 %
164.010 VND
123.007 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 2x16 - 25 %
106.700 VND
80.025 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 2x6 - 25 %
48.400 VND
36.300 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 4x300 - 25 %
3.269.200 VND
2.451.900 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 4x240 - 25 %
2.501.400 VND
1.876.050 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 4x185 - 25 %
1.998.700 VND
1.499.025 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 4x150 - 25 %
1.597.200 VND
1.197.900 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 4x120 - 25 %
1.281.500 VND
961.125 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 4x95 - 26 %
1.037.850 VND
778.387 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 4x70 - 26 %
767.470 VND
575.602 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 4x50 - 25 %
574.420 VND
430.815 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 4x35 - 25 %
394.900 VND
296.175 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 4x25 - 25 %
295.240 VND
221.430 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 4x10 - 25 %
122.100 VND
91.575 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 3x300+1x185 - 25 %
2.918.300 VND
2.188.725 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 3x300+1x240 - 25 %
3.041.500 VND
2.281.125 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 3x240+1x150 - 25 %
2.255.000 VND
1.691.250 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 3x240+1x185 - 25 %
2.355.100 VND
1.766.325 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 3x185+1x120 - 25 %
1.799.820 VND
1.349.865 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 3x185+1x150 - 25 %
1.881.000 VND
1.410.750 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 3x150+1x120 - 25 %
1.501.060 VND
1.125.795 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 3x150+1x95 - 25 %
1.441.000 VND
1.080.750 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 3x120+1x95 - 25 %
1.206.480 VND
904.860 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 3x95+1x70 - 26 %
958.650 VND
718.987 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 3x95+1x50 - 25 %
909.700 VND
682.275 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 3x70+1x50 - 26 %
708.510 VND
531.382 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 3x70+1x35 - 25 %
663.960 VND
497.970 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 3x50+1x25 - 25 %
493.900 VND
370.425 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 3x35+1x16 - 26 %
336.490 VND
252.367 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 3x25+1x10 - 26 %
245.850 VND
184.387 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 3x10+1x6 - 25 %
109.340 VND
82.005 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 3x6+1x4 - 25 %
70.400 VND
52.800 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 3x120 - 25 %
962.060 VND
721.545 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 3x95 - 26 %
780.230 VND
585.172 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 3x70 - 26 %
577.390 VND
433.042 VND
Chọn so sánh
Thiết kế bởi HuraSoft