Hỗ trợ mua hàng

Hà Nội: 0936.236.855

0931.789.955

0904.673.696

024.3976.4028

Email: Kd@Thietbidienhanoi.vn

DANH MỤC SẢN PHẨM

Dây cáp điện

2031 sản phẩm (Tích chọn sp rồi nhấn So sánh)
Cáp nhôm vặn xoắn 2 lõi ABC 2x95 mm2 - Cadi NH - 100 %
40.406 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp nhôm vặn xoắn 2 lõi ABC 2x11 mm2 - Cadi NH - 100 %
7.095 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp nhôm vặn xoắn ABC 4x300 mm2 - Cadi NH - 100 %
254.055 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp nhôm vặn xoắn ABC 4x240 mm2 - Cadi NH - 100 %
198.649 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp nhôm vặn xoắn ABC 4x185 mm2 - Cadi NH - 100 %
156.757 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp nhôm vặn xoắn ABC 4x150 mm2 - Cadi NH - 100 %
121.622 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp nhôm vặn xoắn ABC 4x120 mm2 - Cadi NH - 100 %
98.649 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp nhôm vặn xoắn ABC 4x95 mm2 - Cadi NH - 100 %
78.379 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp nhôm vặn xoắn ABC 4x70 mm2 - Cadi NH - 100 %
59.649 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp nhôm vặn xoắn ABC 4x35 mm2 - Cadi NH - 100 %
31.217 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp nhôm vặn xoắn ABC 4x25 mm2 - Cadi NH - 100 %
24.865 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp nhôm vặn xoắn ABC 4x11 mm2 - Cadi NH - 100 %
14.325 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây cáp điện Goldcup, Cáp điện kế CEVV-SA 2 x 11 - 100 %
71.632 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây cáp điện Goldcup, Cáp treo CEV 2x2,5 - 100 %
18.066 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 4x240 - 25 %
2.552.000 VND
1.914.000 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 4x185 - 25 %
2.043.800 VND
1.532.850 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 4x150 - 25 %
1.636.800 VND
1.227.600 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 4x120 - 25 %
1.316.700 VND
987.525 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 4x95 - 25 %
1.070.300 VND
802.725 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 4x70 - 25 %
795.300 VND
596.475 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 4x50 - 25 %
582.120 VND
436.590 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 4x35 - 25 %
401.500 VND
301.125 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 4x25 - 26 %
300.410 VND
225.307 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 4x16 - 25 %
192.720 VND
144.540 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 4x10 - 26 %
125.290 VND
93.967 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 4x6 - 26 %
81.950 VND
61.462 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 4x4 - 25 %
58.960 VND
44.220 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 3x300+1x185 - 25 %
3.033.800 VND
2.275.350 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 3x240+1x150 - 25 %
2.347.400 VND
1.760.550 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 3x185+1x120 - 25 %
1.882.320 VND
1.411.740 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 3x150+1x120 - 25 %
1.576.300 VND
1.182.225 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 3x120+1x95 - 25 %
1.273.800 VND
955.350 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 3x120+1x70 - 25 %
1.204.500 VND
903.375 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 3x95+1x70 - 25 %
1.018.600 VND
763.950 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 3x95+1x50 - 25 %
968.000 VND
726.000 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 3x70+1x50 - 25 %
761.420 VND
571.065 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 3x70+1x35 - 26 %
715.110 VND
536.332 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 3x50+1x35 - 25 %
550.000 VND
412.500 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 3x50+1x25 - 25 %
524.260 VND
393.195 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 3x35+1x25 - 25 %
387.420 VND
290.565 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 3x35+1x16 - 26 %
359.590 VND
269.692 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 3x25+1x16 - 25 %
283.360 VND
212.520 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 3x25+1x10 - 26 %
265.870 VND
199.402 VND
Chọn so sánh
Thiết kế bởi HuraSoft