Hỗ trợ mua hàng

Hà Nội: 0936.236.855

0931.789.955

0904.673.696

024.3976.4028

Email: Kd@Thietbidienhanoi.vn

DANH MỤC SẢN PHẨM

Dây cáp điện

2031 sản phẩm (Tích chọn sp rồi nhấn So sánh)
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp điều khiển có lưới chống nhiễu 20Cx1,5 SQmm - SangJin - 100 %
262.080 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp điều khiển có lưới chống nhiễu 15Cx1,5 SQmm - SangJin - 100 %
202.800 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp điều khiển có lưới chống nhiễu 10Cx1,5 SQmm - SangJin - 100 %
118.560 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp điều khiển có lưới chống nhiễu 6Cx1,5 SQmm - SangJin - 100 %
90.480 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp điều khiển có lưới chống nhiễu 5Cx1,5 SQmm - SangJin - 100 %
70.200 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp điều khiển có lưới chống nhiễu 4Cx1,5 SQmm - SangJin - 100 %
60.216 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp điều khiển có lưới chống nhiễu 3Cx1,5 SQmm - SangJin - 100 %
47.580 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp điều khiển có lưới chống nhiễu 2Cx1,5 SQmm - SangJin - 100 %
35.568 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp điều khiển có lưới chống nhiễu 20Cx1,25 SQmm - SangJin - 100 %
218.088 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp điều khiển có lưới chống nhiễu 16Cx1,25 SQmm - SangJin - 100 %
168.480 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp điều khiển có lưới chống nhiễu 12Cx1,25 SQmm - SangJin - 100 %
118.248 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp điều khiển có lưới chống nhiễu 10Cx1,25 SQmm - SangJin - 100 %
104.520 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp điều khiển có lưới chống nhiễu 8Cx1,25 SQmm - SangJin - 100 %
80.652 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp điều khiển có lưới chống nhiễu 6Cx1,25 SQmm - SangJin - 100 %
62.556 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp điều khiển có lưới chống nhiễu 4Cx1,25 SQmm - SangJin - 100 %
44.772 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp điều khiển có lưới chống nhiễu 3Cx1,25 SQmm - SangJin - 100 %
35.100 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp điều khiển có lưới chống nhiễu 2Cx1,25 SQmm - SangJin - 100 %
26.364 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp điều khiển có lưới chống nhiễu 16Cx0,75 SQmm - SangJin - 100 %
99.528 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp điều khiển có lưới chống nhiễu 12Cx0,75 SQmm - SangJin - 100 %
74.568 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp điều khiển có lưới chống nhiễu 10Cx0,75 SQmm - SangJin - 100 %
65.520 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp điều khiển có lưới chống nhiễu 8Cx0,75 SQmm - SangJin - 100 %
52.728 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp điều khiển có lưới chống nhiễu 6Cx0,75 SQmm - SangJin - 100 %
41.184 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp điều khiển có lưới chống nhiễu 4Cx0,75 SQmm - SangJin - 100 %
29.640 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp điều khiển có lưới chống nhiễu 2Cx0,75 SQmm - SangJin - 100 %
19.656 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp điều khiển có lưới chống nhiễu 20Cx0,5 SQmm - SangJin - 100 %
107.640 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp điều khiển có lưới chống nhiễu 16Cx0,5 SQmm - SangJin - 100 %
82.680 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp điều khiển có lưới chống nhiễu 12Cx0,5 SQmm - SangJin - 100 %
55.380 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp điều khiển có lưới chống nhiễu 10Cx0,5 SQmm - SangJin - 100 %
46.800 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp điều khiển có lưới chống nhiễu 8Cx0,5 SQmm - SangJin - 100 %
38.220 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp điều khiển có lưới chống nhiễu 6Cx0,5 SQmm - SangJin - 100 %
30.420 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp điều khiển có lưới chống nhiễu 4Cx0,5 SQmm - SangJin - 100 %
22.932 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp điều khiển có lưới chống nhiễu 3Cx0,5 SQmm - SangJin - 100 %
18.720 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp điều khiển có lưới chống nhiễu 2Cx0,5 SQmm - SangJin - 100 %
15.288 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp nhôm 3 lõi vặn xoắn ABC 3x300 mm2 Cadi - NH - 100 %
190.541 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp nhôm 3 lõi vặn xoắn ABC 3x240 mm2 Cadi - NH - 100 %
151.352 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp nhôm 3 lõi vặn xoắn ABC 3x185 mm2 Cadi - NH - 100 %
118.919 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp nhôm 3 lõi vặn xoắn ABC 3x150 mm2 Cadi - NH - 100 %
93.919 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp nhôm 3 lõi vặn xoắn ABC 3x120 mm2 Cadi - NH - 100 %
76.082 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp nhôm 3 lõi vặn xoắn ABC 3x95 mm2 Cadi - NH - 100 %
60.811 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp nhôm 3 lõi vặn xoắn ABC 3x70 mm2 Cadi - NH - 100 %
45.136 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Thiết kế bởi HuraSoft