Hỗ trợ mua hàng

Hà Nội: 0936.236.855

0931.789.955

0904.673.696

024.3976.4028

Email: Kd@Thietbidienhanoi.vn

DANH MỤC SẢN PHẨM

Dây cáp điện

2031 sản phẩm (Tích chọn sp rồi nhấn So sánh)
Cáp bọc cao su Goldcup 2x4 - 100 %
28.750 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp bọc cao su Goldcup 2x2.5 - 100 %
20.067 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp bọc cao su Goldcup 2x1.5 - 100 %
14.118 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp hàn bọc cao su Goldcup M50 - 100 %
122.042 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp hàn bọc cao su Goldcup M35 - 100 %
89.786 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp hàn bọc cao su Goldcup M25 - 100 %
57.250 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp hàn bọc cao su Goldcup M16 - 100 %
41.798 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây cáp điện Goldcup, Cáp ngầm CEVV - ST 3x10+6 - 100 %
114.701 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây cáp điện Goldcup, Cáp ngầm CEVV - ST 3x6+4 - 100 %
78.511 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây cáp điện Goldcup, Cáp ngầm CEVV - ST 3x4+2,5 - 100 %
56.393 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây cáp điện Goldcup, Cáp ngầm CEVV - ST 2x35 - 100 %
211.190 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây cáp điện Goldcup, Cáp treo CEV 4x16 - 100 %
173.561 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp nhôm bọc XLPE ABC 4x50 - 100 %
76.845 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp nhôm bọc XLPE ABC 4x35 - 100 %
55.380 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp nhôm bọc XLPE ABC 3x35 - 100 %
41.443 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp nhôm bọc XLPE ABC 3x16 - 100 %
25.189 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp ngầm DSTA 3x6+1x4 - 35 %
80.100 VND
52.065 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp ngầm DSTA 3x6 - 36 %
68.091 VND
44.259 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 4x10 - 36 %
115.782 VND
75.258 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 4x6 - 35 %
74.258 VND
48.268 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 4x4 - 35 %
51.924 VND
33.751 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 3x25+1x16 - 35 %
248.964 VND
161.827 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 3x16 +1x10 - 36 %
162.502 VND
105.626 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 3x10+1x6 - 35 %
105.244 VND
68.409 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 3x6+1x4 - 35 %
68.732 VND
44.676 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 3x2,5+1x1,5 - 36 %
32.731 VND
21.275 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 3x25 - 36 %
206.545 VND
134.254 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 3x16 - 35 %
134.183 VND
87.219 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 3x6 - 36 %
56.833 VND
36.941 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 2x16 - 35 %
91.869 VND
59.715 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 2x10 - 35 %
60.383 VND
39.249 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 2x6 - 36 %
39.419 VND
25.622 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 2x4 - 36 %
26.408 VND
17.165 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 1x4 - 36 %
12.251 VND
7.963 VND
Chọn so sánh
Thiết kế bởi HuraSoft