Hỗ trợ mua hàng

Hà Nội: 0936.236.855

0931.789.955

0904.673.696

024.3976.4028

Email: Kd@Thietbidienhanoi.vn

DANH MỤC SẢN PHẨM

Dây cáp điện

271 sản phẩm (Tích chọn sp rồi nhấn So sánh)
Dây cáp điện Sino, Cáp ngầm DSTA 4x10 - 100 %
120.750 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp ngầm DSTA 4x16 - 100 %
209.660 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp nhôm vặn xoắn ABC 4x50 mm2 - Cadi NH - 100 %
43.568 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp nhôm vặn xoắn ABC 4x16 mm2 - Cadi NH - 100 %
17.973 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 4x16 - 25 %
188.760 VND
141.570 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 4x6 - 26 %
79.530 VND
59.647 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 4x4 - 26 %
56.650 VND
42.487 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Goldcup, Cáp treo CEV 4x16 - 100 %
173.561 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp nhôm bọc XLPE ABC 4x50 - 100 %
76.845 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp nhôm bọc XLPE ABC 4x35 - 100 %
55.380 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 4x10 - 36 %
115.782 VND
75.258 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 4x6 - 35 %
74.258 VND
48.268 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 4x4 - 35 %
51.924 VND
33.751 VND
Chọn so sánh
Cáp nhôm vặn xoắn ABC 4x300 mm2 - Cadi NH - 100 %
254.055 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp nhôm vặn xoắn ABC 4x240 mm2 - Cadi NH - 100 %
198.649 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp nhôm vặn xoắn ABC 4x185 mm2 - Cadi NH - 100 %
156.757 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp nhôm vặn xoắn ABC 4x150 mm2 - Cadi NH - 100 %
121.622 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp nhôm vặn xoắn ABC 4x120 mm2 - Cadi NH - 100 %
98.649 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp nhôm vặn xoắn ABC 4x95 mm2 - Cadi NH - 100 %
78.379 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp nhôm vặn xoắn ABC 4x70 mm2 - Cadi NH - 100 %
59.649 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp nhôm vặn xoắn ABC 4x35 mm2 - Cadi NH - 100 %
31.217 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp nhôm vặn xoắn ABC 4x25 mm2 - Cadi NH - 100 %
24.865 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp nhôm vặn xoắn ABC 4x11 mm2 - Cadi NH - 100 %
14.325 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 4x240 - 25 %
2.552.000 VND
1.914.000 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 4x95 - 25 %
1.070.300 VND
802.725 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 4x70 - 25 %
795.300 VND
596.475 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 4x50 - 25 %
582.120 VND
436.590 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 4x35 - 25 %
401.500 VND
301.125 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 4x25 - 26 %
300.410 VND
225.307 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 4x16 - 25 %
192.720 VND
144.540 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 4x10 - 26 %
125.290 VND
93.967 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 4x6 - 26 %
81.950 VND
61.462 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 4x300 - 25 %
3.269.200 VND
2.451.900 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 4x240 - 25 %
2.501.400 VND
1.876.050 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 4x185 - 25 %
1.998.700 VND
1.499.025 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 4x150 - 25 %
1.597.200 VND
1.197.900 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 4x120 - 25 %
1.281.500 VND
961.125 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 4x95 - 26 %
1.037.850 VND
778.387 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 4x70 - 26 %
767.470 VND
575.602 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 4x50 - 25 %
574.420 VND
430.815 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 4x35 - 25 %
394.900 VND
296.175 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 4x25 - 25 %
295.240 VND
221.430 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 4x10 - 25 %
122.100 VND
91.575 VND
Chọn so sánh
Cáp bọc cao su Goldcup 4x1.5 - 100 %
24.554 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây cáp điện Sino, Cáp ngầm DSTA 4x300 - 100 %
2.982.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây cáp điện Sino, Cáp ngầm DSTA 4x240 - 100 %
2.410.500 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây cáp điện Sino, Cáp ngầm DSTA 4x185 - 100 %
1.899.750 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây cáp điện Sino, Cáp ngầm DSTA 4x150 - 100 %
1.783.500 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Thiết kế bởi HuraSoft