Hỗ trợ mua hàng

Hà Nội: 0936.236.855

0931.789.955

0904.673.696

024.3976.4028

Email: Kd@Thietbidienhanoi.vn

DANH MỤC SẢN PHẨM

Dây cáp điện

629 sản phẩm (Tích chọn sp rồi nhấn So sánh)
Dây cáp điện Cadisun, Cáp nhôm bọc XLPE ABC 4x50 - 100 %
76.845 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp nhôm bọc XLPE ABC 4x35 - 100 %
55.380 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp nhôm bọc XLPE ABC 3x35 - 100 %
41.443 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp nhôm bọc XLPE ABC 3x16 - 100 %
25.189 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp ngầm DSTA 3x6+1x4 - 35 %
80.100 VND
52.065 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp ngầm DSTA 3x6 - 36 %
68.091 VND
44.259 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 4x10 - 36 %
115.782 VND
75.258 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 4x6 - 35 %
74.258 VND
48.268 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 4x4 - 35 %
51.924 VND
33.751 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 3x25+1x16 - 35 %
248.964 VND
161.827 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 3x16 +1x10 - 36 %
162.502 VND
105.626 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 3x10+1x6 - 35 %
105.244 VND
68.409 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 3x6+1x4 - 35 %
68.732 VND
44.676 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 3x2,5+1x1,5 - 36 %
32.731 VND
21.275 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 3x25 - 36 %
206.545 VND
134.254 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 3x16 - 35 %
134.183 VND
87.219 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 3x6 - 36 %
56.833 VND
36.941 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 2x16 - 35 %
91.869 VND
59.715 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 2x10 - 35 %
60.383 VND
39.249 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 2x6 - 36 %
39.419 VND
25.622 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 2x4 - 36 %
26.408 VND
17.165 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 1x4 - 36 %
12.251 VND
7.963 VND
Chọn so sánh
Cáp điều khiển không màn chắn Cadisun CVV 2x 22.0 - 100 %
174.576 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp điều khiển không màn chắn Cadisun CVV 6x 14.0 - 100 %
325.603 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp điều khiển không màn chắn Cadisun CVV 5x 14.0 - 100 %
271.699 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp điều khiển không màn chắn Cadisun CVV 4x 14.0 - 100 %
218.916 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp điều khiển không màn chắn Cadisun CVV 3x 14.0 - 100 %
167.375 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp điều khiển không màn chắn Cadisun CVV 2x 14.0 - 100 %
117.230 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp điều khiển không màn chắn Cadisun CVV 12x 8.0 - 100 %
385.290 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp điều khiển không màn chắn Cadisun CVV 10x 8.0 - 100 %
326.250 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp điều khiển không màn chắn Cadisun CVV 8x 8.0 - 100 %
260.127 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp điều khiển không màn chắn Cadisun CVV 7x 8.0 - 100 %
225.631 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp điều khiển không màn chắn Cadisun CVV 6x 8.0 - 100 %
197.372 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp điều khiển không màn chắn Cadisun CVV 5x 8.0 - 100 %
165.577 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp điều khiển không màn chắn Cadisun CVV 4x 8.0 - 100 %
134.270 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp điều khiển không màn chắn Cadisun CVV 3x 8.0 - 100 %
103.558 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp điều khiển không màn chắn Cadisun CVV 2x 8.0 - 100 %
72.592 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp điều khiển không màn chắn Cadisun CVV 20x 5.5 - 100 %
446.179 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp điều khiển không màn chắn Cadisun CVV 15x 5.5 - 100 %
337.570 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp điều khiển không màn chắn Cadisun CVV 12x 5.5 - 100 %
271.885 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp điều khiển không màn chắn Cadisun CVV 10x 5.5 - 100 %
230.010 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp điều khiển không màn chắn Cadisun CVV 8x 5.5 - 100 %
184.371 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp điều khiển không màn chắn Cadisun CVV 7x 5.5 - 100 %
160.262 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp điều khiển không màn chắn Cadisun CVV 6x 5.5 - 100 %
140.570 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp điều khiển không màn chắn Cadisun CVV 5x 5.5 - 100 %
118.323 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp điều khiển không màn chắn Cadisun CVV 4x 5.5 - 100 %
96.444 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp điều khiển không màn chắn Cadisun CVV 3x 5.5 - 100 %
73.733 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp điều khiển không màn chắn Cadisun CVV 2x 5.5 - 100 %
52.920 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp điều khiển không màn chắn Cadisun CVV 30x 3.5 - 100 %
429.021 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp điều khiển không màn chắn Cadisun CVV 20x 3.5 - 100 %
289.654 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Thiết kế bởi HuraSoft