Hỗ trợ mua hàng

Hà Nội: 0936.236.855

0931.789.955

0904.611.166

024.3976.4028

Email: Kd@Thietbidienhanoi.vn

DANH MỤC SẢN PHẨM
Dây cáp điện Trần Phú

Dây cáp điện Trần Phú

135 sản phẩm (Tích chọn sp rồi nhấn So sánh)
Bảng giá bán buôn dây cáp điện Trần Phú năm 2021 - 33 %
10.000 VND
6.700 VND
Chọn so sánh
Bảng giá bán buôn dây điện Trần Phú năm 2021 - 33 %
10.000 VND
6.700 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 3x6+1x4 - 33 %
183.824 VND
125.000 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 2x10 - 32 %
152.941 VND
104.000 VND
Chọn so sánh
Cáp điện đơn Trần Phú CV Cu-PVC 1x10 0,6-1kV - 33 %
59.559 VND
40.500 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 4x6 - 33 %
169.118 VND
115.000 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 4x4 - 32 %
113.235 VND
77.000 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 4x16 - 33 %
404.412 VND
275.000 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 3x6 - 32 %
130.735 VND
88.900 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 3x50+1x35 - 33 %
1.397.059 VND
950.000 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 3x50 - 33 %
971.618 VND
660.700 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 3x4+1x2,5 - 33 %
106.912 VND
72.700 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 3x4 - 33 %
91.618 VND
62.300 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 3x35+1x25 - 32 %
985.294 VND
670.000 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 3x25+1x16 - 32 %
720.588 VND
490.000 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 3x25 - 32 %
485.735 VND
330.300 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 3x16 +1x10 - 32 %
367.647 VND
250.000 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 3x120+1x70 - 33 %
2.654.412 VND
1.805.000 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 3x10 - 32 %
203.676 VND
138.500 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 2x6 - 33 %
89.706 VND
61.000 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 2x4 - 33 %
61.765 VND
42.000 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 2x25 - 32 %
323.529 VND
220.000 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 2x16 - 33 %
212.206 VND
144.300 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 2x10 - 32 %
138.235 VND
94.000 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 1x16 - 32 %
100.882 VND
68.600 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 3x10 - 32 %
227.941 VND
155.000 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 4x95 - 33 %
2.389.706 VND
1.625.000 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 4x70 - 32 %
1.750.000 VND
1.190.000 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 4x50 - 33 %
1.264.706 VND
860.000 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 4x35 - 33 %
897.059 VND
610.000 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 4x300 - 32 %
7.417.647 VND
5.044.000 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 4x25 - 33 %
647.059 VND
440.000 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 4x240 - 32 %
5.841.176 VND
3.972.000 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 4x185 - 33 %
4.651.471 VND
3.163.000 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 4x150 - 33 %
3.711.765 VND
2.524.000 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 4x120 - 32 %
2.955.882 VND
2.010.000 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 4x10 - 33 %
264.706 VND
180.000 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 3x95+1x70 - 33 %
2.426.471 VND
1.650.000 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 3x95+1x50 - 32 %
2.116.176 VND
1.439.000 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 3x95 - 33 %
1.733.824 VND
1.179.000 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 3x70+1x50 - 32 %
1.985.294 VND
1.350.000 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 3x70+1x35 - 33 %
1.533.824 VND
1.043.000 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 3x70 - 32 %
1.312.500 VND
892.500 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 3x6+1x4 - 33 %
154.412 VND
105.000 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 3x50+1x25 - 32 %
1.133.382 VND
770.700 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 3x35+1x16 - 33 %
761.765 VND
518.000 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 3x35 - 32 %
660.588 VND
449.200 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 3x300+1x240 - 32 %
7.000.000 VND
4.760.000 VND
Chọn so sánh
Thiết kế bởi HuraSoft