Hỗ trợ mua hàng

Hà Nội: 0936.236.855

0931.789.955

0904.673.696

024.3976.4028

Email: Kd@Thietbidienhanoi.vn

DANH MỤC SẢN PHẨM
Dây cáp điện Trần Phú

Dây cáp điện Trần Phú

133 sản phẩm (Tích chọn sp rồi nhấn So sánh)
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 3x6+1x4 - 23 %
138.462 VND
108.000 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 2x10 - 23 %
115.385 VND
90.000 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 3x10 - 23 %
166.667 VND
130.000 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 4x16 - 22 %
305.128 VND
238.000 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 4x6 - 23 %
121.795 VND
95.000 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 4x4 - 22 %
85.897 VND
67.000 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 3x120+1x70 - 22 %
2.005.256 VND
1.564.100 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 3x50+1x35 - 23 %
900.513 VND
702.400 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 3x35+1x25 - 22 %
621.410 VND
484.700 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 3x25+1x16 - 23 %
443.295 VND
345.770 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 3x16 +1x10 - 22 %
276.923 VND
216.000 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 3x4+1x2,5 - 22 %
80.769 VND
63.000 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 3x50 - 23 %
734.103 VND
572.600 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 3x25 - 22 %
366.923 VND
286.200 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 3x10 - 22 %
153.846 VND
120.000 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 3x6 - 23 %
98.718 VND
77.000 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 3x4 - 23 %
69.231 VND
54.000 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 2x25 - 22 %
244.615 VND
190.800 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 2x16 - 22 %
160.256 VND
125.000 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 2x10 - 22 %
103.846 VND
81.000 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 2x6 - 23 %
67.949 VND
53.000 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 2x4 - 23 %
45.513 VND
35.500 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 1x16 - 23 %
76.154 VND
59.400 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 4x185 - 23 %
3.515.385 VND
2.742.000 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 4x150 - 22 %
2.807.692 VND
2.190.000 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 4x120 - 22 %
2.233.333 VND
1.742.000 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 4x95 - 22 %
1.805.128 VND
1.408.000 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 4x70 - 23 %
1.323.077 VND
1.032.000 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 4x50 - 22 %
979.487 VND
764.000 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 4x35 - 23 %
666.667 VND
520.000 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 4x25 - 23 %
489.744 VND
382.000 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 4x16 - 22 %
306.410 VND
239.000 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 4x10 - 22 %
210.256 VND
164.000 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 4x6 - 23 %
141.026 VND
110.000 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 4x4 - 22 %
101.282 VND
79.000 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 3x300+1x185 - 23 %
5.223.077 VND
4.074.000 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 3x240+1x150 - 22 %
3.833.333 VND
2.990.000 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 3x240+1x120 - 24 %
3.872.051 VND
2.950.000 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 3x185+1x120 - 23 %
3.194.872 VND
2.492.000 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 3x185+1x95 - 23 %
3.088.462 VND
2.409.000 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 3x150+1x120 - 22 %
2.583.333 VND
2.015.000 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 3x150+1x95 - 22 %
2.553.846 VND
1.992.000 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 3x120+1x95 - 22 %
2.126.923 VND
1.659.000 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 3x120+1x70 - 22 %
2.006.410 VND
1.565.000 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 3x95+1x70 - 22 %
1.684.615 VND
1.314.000 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 3x95+1x50 - 23 %
1.598.718 VND
1.247.000 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 3x70+1x50 - 22 %
1.237.179 VND
965.000 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 3x70+1x35 - 22 %
1.158.974 VND
904.000 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 3x50+1x35 - 22 %
901.282 VND
703.000 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 3x50+1x25 - 22 %
856.410 VND
668.000 VND
Chọn so sánh
Thiết kế bởi HuraSoft