Hỗ trợ mua hàng

Hà Nội: 0936.236.855

0931.789.955

0904.611.166

024.3976.4028

Email: Kd@Thietbidienhanoi.vn

DANH MỤC SẢN PHẨM

Dây cáp điện Cadivi

309 sản phẩm (Tích chọn sp rồi nhấn So sánh)
Bảng giá bán buôn dây cáp điện CADIVI năm 2021 - 30 %
10.000 VND
7.000 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp điện đơn CV 1x400 - 31 %
1.751.026 VND
1.225.718 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp treo CXV 1x2,5 - 30 %
16.674 VND
11.672 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp treo CXV 95 - 30 %
446.368 VND
312.458 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp treo CXV 2x95 - 30 %
933.987 VND
653.791 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp treo CXV 2x185 - 30 %
1.798.355 VND
1.258.849 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp treo CXV 2x300 - 31 %
2.943.513 VND
2.060.459 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp treo CXV 3x35 - 30 %
529.158 VND
370.411 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp điện kế DK / CVV 3x35+1x25 - 31 %
689.382 VND
482.567 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp điện kế DK / CVV 3x35+1x16 - 30 %
644.658 VND
451.261 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp điện kế DK / CVV 3x25+1x16 - 30 %
502.671 VND
351.870 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp điện kế DK / CVV 3x16+1x10 - 30 %
320.447 VND
224.313 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp điện kế DK / CVV 3x10+1x6 - 30 %
222.605 VND
155.824 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp điện kế DK / CVV 4x35 - 30 %
732.947 VND
513.063 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp điện kế DK / CVV 4x25 - 31 %
545.803 VND
382.062 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp điện kế DK / CVV 4x16 - 30 %
346.934 VND
242.854 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp điện kế DK / CVV 4x10 - 30 %
242.724 VND
169.907 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp điện kế DK / CVV 4x6 - 30 %
166.737 VND
116.716 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp điện kế DK / CVV 4x4 - 31 %
122.013 VND
85.409 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp điện kế DK / CVV 3x35 - 30 %
563.605 VND
394.524 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp điện kế DK / CVV 3x25 - 31 %
422.053 VND
295.437 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp điện kế DK / CVV 3x16 - 31 %
268.632 VND
188.042 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp điện kế DK / CVV 3x10 - 30 %
189.605 VND
132.724 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp điện kế DK / CVV 3x6 - 31 %
133.592 VND
93.514 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp điện kế DK / CVV 3x4 - 31 %
98.132 VND
68.692 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp điện kế DK-CVV-2x35 - 30 %
398.461 VND
278.923 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp điện kế DK-CVV-2x25 - 30 %
300.908 VND
210.636 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp điện kế DK-CVV-2x16 - 30 %
191.921 VND
134.345 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp điện kế DK-CVV-2x10 - 31 %
148.066 VND
103.646 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp điện kế DK-CVV-2x6 - 31 %
102.763 VND
71.934 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp điện kế DK-CVV-2x4 - 30 %
73.671 VND
51.570 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp treo hạ thế CVV 3x400+1x240 - 30 %
6.841.421 VND
4.788.995 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp treo hạ thế CVV 3x400+1x185 - 30 %
6.368.421 VND
4.457.895 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp treo hạ thế CVV 3x300+1x185 - 31 %
5.181.289 VND
3.626.902 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp treo hạ thế CVV 3x300+1x150 - 30 %
5.166.237 VND
3.616.366 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp treo hạ thế CVV 3x240+1x185 - 31 %
4.444.579 VND
3.111.205 VND
Chọn so sánh
Thiết kế bởi HuraSoft