Hỗ trợ mua hàng

Hà Nội: 0936.236.855

0931.789.955

0904.611.166

024.3976.4028

Email: Kd@Thietbidienhanoi.vn

DANH MỤC SẢN PHẨM

Dây cáp điện Cadivi

77 sản phẩm (Tích chọn sp rồi nhấn So sánh)
Dây cáp điện Cadivi, Cáp ngầm DSTA 3x400+1x240 - 31 %
7.181.263 VND
5.026.884 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp ngầm DSTA 3x400+1x185 - 31 %
6.685.829 VND
4.680.080 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp ngầm DSTA 3x300+1x185 - 30 %
5.458.461 VND
3.820.923 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp ngầm DSTA-3x300+1x150 - 31 %
5.441.816 VND
3.809.271 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp ngầm DSTA 3x240+1x185 - 30 %
4.699.461 VND
3.289.623 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp ngầm DSTA 3x240+1x150 - 30 %
4.516.224 VND
3.161.357 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp ngầm DSTA 3x240+1x120 - 30 %
4.380.750 VND
3.066.525 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp ngầm DSTA 3x185+1x120 - 30 %
3.497.855 VND
2.448.499 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp ngầm DSTA 3x185+1x95 - 30 %
3.272.645 VND
2.290.852 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp ngầm DSTA 3x150+1x95 - 31 %
2.811.079 VND
1.967.755 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp ngầm DSTA 3x150+1x70 - 31 %
2.683.276 VND
1.878.293 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp ngầm DSTA 3x120+1x95 - 30 %
2.377.737 VND
1.664.416 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp ngầm DSTA 3x120+1x70 - 30 %
2.250.368 VND
1.575.258 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp ngầm DSTA 3x95+1x70 - 30 %
1.813.697 VND
1.269.588 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp ngầm DSTA 3x95+1x50 - 31 %
1.712.092 VND
1.198.464 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp ngầm DSTA 3x70+1x50 - 31 %
1.286.566 VND
900.596 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp ngầm DSTA 3x70+1x35 - 31 %
1.227.513 VND
859.259 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp ngầm DSTA 3x50+1x35 - 31 %
928.776 VND
650.143 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp ngầm DSTA 3x50+1x25 - 30 %
881.447 VND
617.013 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp ngầm DSTA 3x25+1x16 - 30 %
502.237 VND
351.566 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp ngầm DSTA 3x16+1x10 - 30 %
346.934 VND
242.854 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp ngầm DSTA 3x10+1x6 - 30 %
232.158 VND
162.511 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp ngầm DSTA 3x6+1x4 - 30 %
157.618 VND
110.333 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp ngầm CXV/DSTA 3x4+1x2.5 - 31 %
122.882 VND
86.017 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp ngầm DATA 4x6 - 30 %
112.070 VND
78.449 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp ngầm CXV/DSTA 4x400 - 30 %
7.666.855 VND
5.366.799 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp ngầm CXV/DSTA 4x300 - 31 %
6.032.053 VND
4.222.437 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp ngầm DSTA 4x240 - 30 %
4.835.368 VND
3.384.758 VND
Chọn so sánh
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp ngầm DSTA 4x185 - 30 %
3.709.461 VND
2.596.623 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp ngầm DSTA 4x150 - 31 %
2.994.316 VND
2.096.021 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp ngầm DSTA 4x120 - 30 %
1.433.630 VND
1.003.541 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp ngầm DSTA 4x120 - 30 %
2.515.237 VND
1.760.666 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp ngầm DSTA 4x95 - 30 %
1.940.921 VND
1.358.645 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp ngầm DSTA 4x70 - 31 %
1.387.303 VND
971.112 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp ngầm DSTA 4x50 - 30 %
989.855 VND
692.899 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp ngầm DSTA 4x25 - 30 %
547.974 VND
383.582 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp ngầm DSTA 4x16 - 31 %
367.776 VND
257.443 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp ngầm DSTA 4x10 - 30 %
253.000 VND
177.100 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp ngầm DSTA 4x6 - 30 %
167.605 VND
117.324 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp ngầm DSTA 4x4 - 31 %
130.553 VND
91.387 VND
Chọn so sánh
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp ngầm DATA 3x25 - 30 %
428.855 VND
300.199 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp ngầm DSTA 3x400 - 31 %
5.784.553 VND
4.049.187 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp ngầm DSTA 3x300 - 30 %
4.552.697 VND
3.186.888 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp ngầm DSTA 3x240 - 30 %
3.658.947 VND
2.561.263 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp ngầm DSTA 3x185 - 31 %
2.814.553 VND
1.970.187 VND
Chọn so sánh
Thiết kế bởi HuraSoft