Hỗ trợ mua hàng

Hà Nội: 0936.236.855

0931.789.955

0904.611.166

024.3976.4028

Email: Kd@Thietbidienhanoi.vn

DANH MỤC SẢN PHẨM

Dây cáp điện Cadivi

59 sản phẩm (Tích chọn sp rồi nhấn So sánh)
Dây cáp điện Cadivi, Cáp treo CXV 3x35 - 30 %
529.158 VND
370.411 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp treo CXV 3x1,5 - 30 %
38.355 VND
26.849 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp treo CXV 3x2,5 - 31 %
54.276 VND
37.993 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp treo CXV 3x4 - 30 %
78.447 VND
54.913 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp treo CXV 3x6 - 31 %
109.276 VND
76.493 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp treo CXV 3x10 - 30 %
170.500 VND
119.350 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp treo CXV 3x16 - 30 %
257.487 VND
180.241 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp treo CXV 3x25 - 31 %
391.513 VND
274.059 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp treo CXV 3x50 - 30 %
710.368 VND
497.258 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp treo CXV 3x70 - 30 %
1.001.145 VND
700.802 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp treo CXV 3x95 - 30 %
1.376.447 VND
963.513 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp treo CXV 3x120 - 31 %
1.777.079 VND
1.243.955 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp treo CXV 3x150 - 30 %
2.129.658 VND
1.490.761 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp treo CXV 3x185 - 30 %
2.414.605 VND
1.690.224 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp treo CXV 3x240 - 30 %
3.155.921 VND
2.209.145 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp treo CXV 3x300 - 31 %
3.947.763 VND
2.763.434 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp treo CXV 3x400 - 31 %
5.032.763 VND
3.522.934 VND
Chọn so sánh
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp ngầm DSTA 3x4 - 30 %
105.368 VND
73.758 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp ngầm DSTA 3x6 - 30 %
139.671 VND
97.770 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp ngầm DSTA 3x10 - 30 %
199.737 VND
139.816 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp ngầm DSTA 3x16 - 30 %
288.605 VND
202.024 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp ngầm DSTA 3x35 - 30 %
567.368 VND
397.158 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp ngầm DSTA 3x50 - 31 %
755.526 VND
528.868 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp ngầm DSTA 3x70 - 31 %
1.055.566 VND
738.896 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp ngầm DSTA 3x95 - 30 %
1.443.605 VND
1.010.524 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp ngầm DSTA 3x120 - 31 %
1.902.132 VND
1.331.492 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp ngầm DSTA 3x150 - 30 %
2.269.184 VND
1.588.429 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp ngầm DSTA 3x185 - 31 %
2.814.553 VND
1.970.187 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp ngầm DSTA 3x240 - 30 %
3.658.947 VND
2.561.263 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp ngầm DSTA 3x300 - 30 %
4.552.697 VND
3.186.888 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp ngầm DSTA 3x400 - 31 %
5.784.553 VND
4.049.187 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp ngầm DSTA 3x25 - 30 %
428.855 VND
300.199 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp treo hạ thế CVV 3x1,5 - 31 %
34.013 VND
23.809 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp treo hạ thế CVV 3x2,5 - 30 %
50.368 VND
35.258 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp treo hạ thế CVV 3x4 - 31 %
73.816 VND
51.671 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp treo hạ thế CVV 3x6 - 31 %
105.079 VND
73.555 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp treo hạ thế CVV 3x10 - 31 %
169.632 VND
118.742 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp treo hạ thế CVV 3x16 - 31 %
261.829 VND
183.280 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp treo hạ thế CVV 3x25 - 30 %
390.645 VND
273.452 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp treo hạ thế CVV 3x35 - 31 %
524.816 VND
367.371 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp treo hạ thế CVV 3x50 - 30 %
705.447 VND
493.813 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp treo hạ thế CVV 3x70 - 30 %
993.474 VND
695.432 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp treo hạ thế CVV 3x95 - 31 %
1.371.092 VND
959.764 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp treo hạ thế CVV 3x120 - 30 %
1.774.908 VND
1.242.436 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp treo hạ thế CVV 3x150 - 31 %
2.108.526 VND
1.475.968 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp treo hạ thế CVV 3x185 - 31 %
2.631.316 VND
1.841.921 VND
Chọn so sánh
Thiết kế bởi HuraSoft