Hỗ trợ mua hàng

Hà Nội: 0936.236.855

0931.789.955

0904.673.696

024.3976.4028

Email: Kd@Thietbidienhanoi.vn

DANH MỤC SẢN PHẨM
Cầu dao tự động MCB - MCCB - RCCB - ELCB

Cầu dao tự động MCB - MCCB - RCCB - ELCB

28 sản phẩm (Tích chọn sp rồi nhấn So sánh)
Aptomat Schneider Easy 9  loại 3 pha 50A/ 63A ( EZ9F34350, EZ9F34363 ) - 100 %
540.100 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Aptomat Schneider Easy 9  loại 2 pha 50A/ 63A ( EZ9F34250, EZ9F34263 ) - 100 %
315.700 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Aptomat Schneider Easy 9  loại 1 pha 50A/ 63A ( EZ9F34150, EZ9F34163  ) - 100 %
185.900 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cầu dao tự động 1 pha Sino - SC68N/C1050, C1063 - 100 %
103.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cầu dao tự động 3 pha SAFEGUARD - PS45N/C3050, PS45N/C3060 - 100 %
241.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cầu dao tự động 2 pha SAFEGUARD - PS45N/C2050, PS45N/C2063 - 100 %
172.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cầu dao tự động 1 pha SAFEGUARD - PS45N/C1050, PS45N/C1063 - 100 %
88.500 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Aptomat Schneider Easy 9  loại 4 pha 50A / 63A ( EZ9F34450/ EZ9F34463) - 100 %
760.100 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Aptomat Schneider Easy 9  loại 4 pha 40A ( EZ9F34440 ) - 100 %
509.300 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Aptomat khối (MCCB) 2 pha ABN102c (15-20-30-40-50-60-75-100)A - 35kA - 100 %
700.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Aptomat khối (MCCB) 2 pha ABN62c 60A- 30kA - 100 %
620.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cầu dao tự động - Aptomat 4 pha Sino - SC68N/C4050, C4063 - 100 %
450.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cầu dao tự động - Aptomat 3 pha Sino - SC68N/C3050, C3063 - 100 %
307.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cầu dao tự động 2 pha Sino - SC68N/C2050, C2063 - 100 %
205.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cầu dao tự động 4 pha SAFEGUARD - PS45N/C4050, PS45N/C4063 - 100 %
362.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cầu dao tự động - Aptomat LS / MCB - BKN-b 4P-(50-63)A-10kA - 100 %
635.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cầu dao tự động - Aptomat LS / MCB - BKN-b 3P-(50-63)A-10kA - 100 %
425.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cầu dao tự động - Aptomat LS / MCB - BKN-b 2P-(50-63)A-10kA - 100 %
238.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cầu dao tự động - Aptomat LS / MCB - BKN-b 1P-(50-63)A-10kA - 100 %
112.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cầu dao tự động - Aptomat LS / MCB - BKN 4P-(50-63)A-6kA - 100 %
420.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cầu dao tự động - Aptomat LS / MCB - BKN 3P-(50-60)A-6kA - 100 %
223.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cầu dao tự động - Aptomat LS / MCB - BKN 2P-(50-63)A-6Ka - 100 %
140.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cầu dao tự động - Aptomat LS / MCB - BKN 1P-(50-63)A-6kA - 100 %
66.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Thiết kế bởi HuraSoft