Hỗ trợ mua hàng

Hà Nội: 0936.236.855

0931.789.955

0904.673.696

024.3976.4028

Email: Kd@Thietbidienhanoi.vn

DANH MỤC SẢN PHẨM
Cầu dao tự động MCB - MCCB - RCCB - ELCB

Cầu dao tự động MCB - MCCB - RCCB - ELCB

15 sản phẩm (Tích chọn sp rồi nhấn So sánh)
Cầu dao tự động - Aptomat 4 pha Sino - SC68N/C4032, C4040 - 100 %
349.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cầu dao tự động 4 pha SAFEGUARD - PS100H/4/80, PS100H/4/100, PS100H/4/125 - 100 %
957.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cầu dao tự động - Aptomat LS / MCB - BKN-b 4P-(6-10-16-20-32-40)A-10kA - 100 %
510.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cầu dao tự động - Aptomat LS / MCB - BKN 4P-(6-10-16-20-32-40)A-6kA - 100 %
380.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Aptomat Schneider Easy 9  loại 4 pha 50A / 63A ( EZ9F34450/ EZ9F34463) - 100 %
760.100 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Aptomat Schneider Easy 9  loại 4 pha 40A ( EZ9F34440 ) - 100 %
509.300 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cầu dao tự động - Aptomat 4 pha Sino - SC68N/C4050, C4063 - 100 %
450.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cầu dao tự động 4 pha SAFEGUARD - PS45N/C4050, PS45N/C4063 - 100 %
362.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cầu dao tự động - Aptomat LS / MCB - BKN-b 4P-(50-63)A-10kA - 100 %
635.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cầu dao tự động - Aptomat LS / MCB - BKN 4P-(50-63)A-6kA - 100 %
420.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Thiết kế bởi HuraSoft