Hỗ trợ mua hàng

Hà Nội: 0936.236.855

0931.789.955

0904.673.696

024.3976.4028

Email: Kd@Thietbidienhanoi.vn

DANH MỤC SẢN PHẨM
Cầu dao tự động MCB - MCCB - RCCB - ELCB

Cầu dao tự động MCB - MCCB - RCCB - ELCB

17 sản phẩm (Tích chọn sp rồi nhấn So sánh)
Aptomat Schneider Easy 9  loại 2 pha 50A/ 63A ( EZ9F34250, EZ9F34263 ) - 100 %
315.700 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cầu dao tự động 2 pha Sino - SC68N/C2006, C2010, C2016, C2020, C2025 - 100 %
148.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cầu dao tự động 2 pha SAFEGUARD - PS45N/C2050, PS45N/C2063 - 100 %
172.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cầu dao tự động 2 pha Sino - SC68N/C2032, C2040 - 100 %
159.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cầu dao tự động 2 pha SAFEGUARD - PS100H/2/80, PS100H/2/100, PS100H/2/125 - 100 %
380.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cầu dao tự động - Aptomat LS / MCB - BKN-b 2P-(6-10-16-20-32-40)A-10kA - 100 %
198.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cầu dao tự động - Aptomat LS / MCB - BKN 2P-(6-10-16-20-32-40)A-6Ka - 100 %
137.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Aptomat khối (MCCB) 2 pha ABN102c (15-20-30-40-50-60-75-100)A - 35kA - 100 %
700.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Aptomat khối (MCCB) 2 pha ABN62c 60A- 30kA - 100 %
620.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Aptomat khối (MCCB) 2 pha 15A, 20A, 30A, 40A, 50A - ABN52c - 100 %
520.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cầu dao tự động 2 pha Sino - SC68N/C2050, C2063 - 100 %
205.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cầu dao tự động - Aptomat LS / MCB - BKN-b 2P-(50-63)A-10kA - 100 %
238.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cầu dao tự động - Aptomat LS / MCB - BKN 2P-(50-63)A-6Ka - 100 %
140.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Thiết kế bởi HuraSoft